Là gì

Tài chính là gì? Chức năng của tài chính gồm những gì? – hieuluat

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Tài chính là gì dành cho bạn.

Tài chính là thuật ngữ quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tài chính là gì và chức năng, vai trò của nó thế nào?

1.Tài chính là gì?

Tài chính đồng thời còn là phạm trù lịch sử, ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với quá trình phát sinh, phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

1.1. Tài chính là gì?

Theo Wikipedia – bách khoa toàn thư mở trực tuyến thì:

Tài chính là phạm trù kinh tế phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Tài chính phản ánh tổng hợp những mối quan hệ kinh tế phát sinh ra trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập, sử dụng những quỹ tiền tệ với mục đích đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các chủ thể tồn tại trong đời sống xã hội.

Theo quan điểm của P.J.Drake:

– Về nghĩa hẹp, tài chính phản ánh hoạt động thu, chi tiền tệ của chính phủ

– Về nghĩa rộng hơn, tài chính phản ánh các khoản vay, cho vay ảnh hưởng đến mức cung tiền trên thị trường.

Còn theo quan điểm kinh tế học hiện đại, tài chính biểu thị vốn dưới dạng tiền tệ, ở dạng các khoản có thể vay mượn hay đóng góp vốn thông qua thị trường tài chính.

tai chinh la gi

1.2. Công ty tài chính là gì?

Theo nội dung tại khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện 01 hoặc 01 số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm:

– Công ty tài chính

– Công ty cho thuê tài chính

– Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Xem thêm:: Off Beat Là Gì – Thuật Ngữ Trong Rap – Văn Hóa Học

Như vậy, có thể hiểu công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Căn cứ Mục 3 Chương IV Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng như:

– Nhận tiền gửi của tổ chức

– Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức

– Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định

– Cho vay trả góp, vay tiêu dùng

– Bảo lãnh ngân hàng…

1.3. Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là những công cụ cũng như công việc quan trọng trong hệ thống tài chính doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến việc huy động, sử dụng nguồn vồn đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp với mục đích tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Người làm tài chính doanh nghiệp dựa trên những thông tin tài chính doanh nghiệp sẽ quản lý dòng tiền phục vụ cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Những công việc của tài chính doanh nghiệp có thể kể đến như báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền, phân tích báo cáo lợi nhuận và lỗ để có thể tạo ra bảng cân đối kế toán, dòng tiền lưu chuyển trong doanh nghiệp.

1.4. Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là việc một người sử dụng khoản tiền “nhàn rỗi” để đầu tư vào các loại như:

– Chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu

– Thị trường ngoại hối (forex)

– Bất động sản,…

Và mục đích chính là tìm kiếm thêm những khoản thu nhập.

Hiểu đơn giản thì đầu tư tài chính là hình thức “tiền đẻ ra tiền” một cách trực tiếp, tuy nhiên người đầu tư không cần phải tham gia trực tiếp các hoạt động kinh doanh hay hình thức lao động nào. Và đầu tư thường hy vọng nhận được lợi nhuận vào một thời gian dài trong tương lai.

2. Bản chất của tài chính là gì?

Xem thêm:: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày 8/3 | TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn lực tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội nhất định của các chủ thể.

Các quan hệ kinh tế thuộc phạm trù tài chính bao gồm các quan hệ sau đây:

– Quan hệ giữa Nhà nước với các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế -xã hội thông qua việc phân phối lại nguồn vốn ngân sách Nhà nước dưới hình thức cấp phát kinh phí hoạt động cho các tổ chức này, nhằm duy trì các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng.

– Quan hệ giữa Nhà nước với tổ chức xã hội và các hộ dân cư thông qua các hình thức Nhà nước bắt buộc: nộp thuế, phí, lệ phí hay hình thức tự nguyện; đối với các hộ gia đình để hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước và ngược lại, đến lượt Nhà nước lại sử dụng quỹ tiền tệ để chi cho các nhu cầu phúc lợi chung của xã hội dưới hình thức: chi đảm bảo xã hội để thực hiện các chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, chi bảo hiểm xã hội, hỗ trợ thiên tai…

– Quan hệ giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ thông qua việc hoạt động mua bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ lẫn cho nhau.

– Quan hệ giữa các tổ chức kinh tế và những thành viên trong nội bộ của các tổ chức kinh tế đó, thể hiện thông qua quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức, cũng như quan hệ giữa tổ chức với người lao động như : Các tổ chức kinh tế trả lương, thưởng, bán trái phiếu, cổ tức, lãi trái phiếu… cho người lao động và ngược lại, người lao động mua cổ phiếu, trái phiếu, thanh toán các khoản nợ cho tổ chức kinh tế đó.

3. Vai trò của tài chính thế nào?

tai chinh la gi

Tài chính có 2 vai trò cơ bản như sau:

1. Là công cụ phân phối sản phẩm quốc dân

Thông qua quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại của tài chính hình thành nên quỹ tiền tệ cho các khâu của hệ thống tài chính.

Các quỹ tiền tệ được sử dụng để thực hiện mục tiêu của các chủ thể trong xã hội.

2. Là công cụ quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Tài chính điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng cách:

– Tác động đến các quan hệ kinh tế vận động theo định hướng của Nhà nước

– Hướng dẫn hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế – xã hội phù hợp với chính sách kinh tế của Nhà nước

– Kiểm soát, điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

4. Chức năng của tài chính gồm những gì?

Xem thêm:: Washing Up là gì và cấu trúc cụm từ Washing Up trong câu Tiếng Anh

Tài chính ở Việt Nam gồm 03 chức năng chính như sau:

1. Giám sát

Chức năng này đóng vai trò kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính xuất hiện trong quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ

Con người có thể kiểm tra, điều chỉnh được quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội trong hình thức giá trị nhờ chức năng giám sát. Ngoài ra còn kiểm tra được chế độ tài chính do Nhà nước ban hành…

2. Phân phối

Chức năng phân phối là khả năng mang tính khách quan của phạm trù tài chính. Chức này được vận dụng nhằm tổ chức quá trình phân phối của cải xã hội bằng hình thức giá trị.

3. Huy động

Đây là chức năng tạo lập nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức, khai thác nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế. Việc huy động vốn phải tuân theo cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu…

tai chinh la gi

5. Ngành tài chính là gì?

Tài chính là 1 trong những ngành nghề với nhu cầu rất lớn về nhân sự trong mọi nền kinh tế. Là ngành học về sự quản lý và điều phối dòng tiền, ngân hàng, các hoạt động về tài sản và vốn.

Ngành tài chính có các phân ngành nhỏ hơn.

Nếu phân tài chính thành các hệ thống tài chính thì có tài chính doanh nghiệp và tài chính công, các công cụ tài chính liên quan đến tài sản và vốn.

Theo một góc nhìn khác, tài chính gồm có tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.

Nếu theo học ngành Tài chính sẽ được lựa chọn đào tạo theo từng chuyên ngành riêng như:

– Tài chính liên quan đến tài sản, vốn.

– Tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Trên đây là giải đáp về tài chính là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Back to top button