Văn học

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 hay, ngắn gọn | Ngữ văn 7 Kết

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Ngữ văn 7 ôn tập phần tiếng việt dành cho bạn.

Video Ngữ văn 7 ôn tập phần tiếng việt

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ Tập 1 và Tập 2 hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trong phần Thực hành tiếng Việt từ đó để học tốt Ngữ văn lớp 7.

Soạn Thực hành tiếng Việt lớp 7 đầy đủ ba sách

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Kết nối tri thức

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 17

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 24

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 42

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 47

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 72

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 92

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 95

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 110

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 116

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 17 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 24 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 42 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 47 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 72 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 92 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 95 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 110 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Xem thêm:: Top 4 mẫu cảm nhận của em về nhân vật Từ Hải trong đoạn trích

  Thực hành tiếng Việt trang 116 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 10

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 13

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 34

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 59

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 2 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 10 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 13 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 34 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 59 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Chân trời sáng tạo

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 18

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64

  Xem chi tiết

 • Xem thêm:: Soạn Văn Lớp 6 Bài So Sánh (Cực Ngắn)

  Thực hành tiếng Việt trang 86

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 107

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 18 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 41 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 64 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 86 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 107 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 14

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 35

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 54

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83

  Xem chi tiết

Thực hành Tiếng Việt lớp 7 Tập 2 ngắn nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 14 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 35 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 54 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 83 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Cánh diều

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 hay nhất

 • Thực hành tiếng Việt trang 26

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 48

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 69

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 108, 109

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 1 ngắn nhất

 • Xem thêm:: Soạn bài Tức nước vỡ bờ | Ngắn nhất Soạn văn 8 – VietJack.com

  Thực hành tiếng Việt trang 26 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 48 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 69 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 90 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 108, 109 (ngắn nhất)

  Xem chi tiết

Thực hành tiếng Việt lớp 7 Tập 2 hay nhất

 • Thực hành tiếng việt trang 9, 10

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 26

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng việt trang 42

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 62

  Xem chi tiết

 • Thực hành tiếng Việt trang 82

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt lớp 7 sách cũ

Luyện tập

Câu 1 (trang 183 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Ở sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ:

– Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cá thu, cá chim, …

– Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui, …

– Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, gật gật, lắc lắc; tim tím, vàng vàng, trăng trắng,…

– Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, đần độn, run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo, hồng hào, …

– Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ, luống cuống, co ro, lơ thơ, lòa xòa, lẫm chẫm, …

Sơ đồ 2:

– Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi, …

– Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu.

– Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế.

– Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gì, chi,…

– Đại từ để hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy,…

– Đại từ để hỏi về họat động, tính chất: sao, thế nào,…

Câu 2 (trang 184 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ.

Nội dung so sánh Quan hệ từ Danh từ, động từ, tính từ Về ý nghĩa Biểu thị ý nghĩa quan hệ (sở hữu, so sánh, nhân quả, đối lập, tăng tiến, đẳng lập…) Biểu thị người, sự vật; hành động; tính chất Về chức năng nối kết các thành phần của cụm từ, của câu, các câu trong đoạn Làm thành phần chính của cụm từ, của câu

Câu 3 (trang 184 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Yếu tố Hán Việt Nghĩa bạch (bạch cầu) bán (bức tượng bán thân) cô (cô độc) cư (cư trú) cửu (cửu chương) dạ (dạ hương, dạ hội) đại (đại lộ, đại thắng) điền (điền chủ, công điền) hà (sơn hà) hậu (hậu vệ) hồi (hồi hương, thu hồi) hữu (hữu ích) lực (nhân lực) mộc (thảo mộc, mộc nhĩ) nguyệt (nguyệt thực) nhật (nhật kí) quốc (quốc ca) tam (tam giác) tâm (yên tâm) thảo (thảo nguyên) thiên (thiên niên kỉ) thiết (thiết giáp) thiếu (thiếu niên, thiếu thơ) thôn (thôn xã, thôn nữ) thư (thư viện) tiền (tiền đạo) tiểu (tiểu đội) tiếu (tiếu lâm) vấn (vấn đáp) trắng nửa lẻ loi ở số chín đêm to, lớn ruộng sông sau trở về có sức cây gỗ trăng, tháng ngày nước số ba lòng cỏ nghìn sắt trẻ làng sách trước nhỏ cười hỏi

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 cực ngắn, hay khác:

 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 • Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
 • Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả (phần tiếng việt)
 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác:

 • Soạn Văn 7 (hay nhất)
 • Soạn Văn 7 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 7 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 7
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 7
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt – Tập làm văn 7
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 7
 • Top 48 Đề thi Ngữ Văn 7 (có đáp án)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án
Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button