Là gì

400 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán Cơ Bản

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Nghị định tiếng trung là gì dành cho bạn.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán rất quan trọng để mở rộng kiến thức chuyên ngành cũng như chuyên môn khi giao tiếp trong cuộc sống nhất là trong công việc. Kế toán là một chuyên ngành cần thiết trong tất cả các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp… Bên cạnh đó thì những từ ngữ chuyên ngành về kế toán rất đa dạng. Hôm nay, trung tâm Hoa Ngữ Tầm Nhìn Việt sẽ giới thiệu đến bạn từ vựng tiếng Trung về chủ đề ngành nghề kế toán nhé!

Xem thêm: Học tiếng Hoa online hiệu quả cùng lộ trình bài bản.

Nội dung chính: 1. Học tiếng Trung qua từ vựng chuyên ngành kế toán 2. Từ vựng về kiểm toán trong tiếng Trung 3. Kết toán, công nợ trong tiếng Trung là gì? 4. Hệ thống tài khoản kế toán tiếng Trung 5. Từ vựng tiếng Trung về con số trong kế toán 6. Cách gọi các giá thành trong kế toán bằng tiếng Trung 7. Các lương bổng, phúc lợi tiếng Trung trong chuyên ngành kế toán

Học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, các thuật ngữ cơ bản
Học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành về kế toán

1. Học tiếng Trung qua từ vựng chuyên ngành kế toán

Học tiếng Trung qua chủ đề là phương pháp học vô cùng hiệu quả và được nhiều bạn áp dụng trong quá trình học tập nâng cao kiến thức chuyên ngành tiếng Trung. Sau đây là tổng hợp từ vựng tiếng Hoa chuyên ngành kế toán để bạn tham khảo.

Tìm hiểu ngay: Tiếng Trung sơ cấp.

1.1 Từ vựng về chức vụ chuyên ngành kế toán tiếng Trung

Nếu bạn đang làm việc có liên quan đến kế toán tại các công ty môi trường Trung Quốc, thì đừng bỏ qua phần này. Bên dưới là các từ vựng tiếng Trung cơ bản về chức vụ trong kế toán mà trung tâm Hoa Ngữ Tầm Nhìn Việt muốn giới thiệu đến bạn.

Từ vựng tiếng Trung về nghề kế toán
Chức vụ trong nghề kế toán bằng tiếng Trung

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 会计 kuài jì Kế toán 2 会计主任 kuài jì zhǔ rèn Kế toán trưởng 3 会计员 kuài jì yuán Nhân viên kế toán 4 助理会计 zhù lǐ kuài jì Trợ lí kế toán 5 成本会计 chéng běn kuài jì Kế toán giá thành 6 工广会计 gōng guǎng kuài jì Kế toán nhà máy 7 制造会计 zhì zào kuài jì Kế toán sx 8 工业会计 gōng yè kuài jì Kế toán công nghiệp 9 审计长 shěn jì zhǎng Kiểm toán trưởng 10 审计 shěn jì Kiểm toán 11 主管会计 zhǔ guǎn kuài jì Kiểm soát viên 12 簿记员 bù jì yuán Người giữ sổ sách 13 计账员 jì zhàng yuán Nhân viên giữ sổ cái 14 出纳 chū nà Thủ quỹ 15 档案管理员 dǎng àn guǎn lǐ yuán Nhân viên lưu trữ hồ sơ

1.2 Văn kiện và chứng từ tiếng Trung là gì?

Những thuật ngữ về kế toán bằng tiếng Trung rất cần thiết đối với người đang làm hoặc muốn làm kế toán. Hãy bổ sung ngay vốn từ vựng này để giao tiếp thuận lợi hơn ngay hôm nay.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán về bảng báo cáo tài chính
Các loại văn kiện trong ngành nghề kế toán

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 预算草案 yù suàn cǎo àn Bản dự thảo dự toán 2 著作权 zhù zuò quán Bản quyền 3 在制品 zài zhì pǐn Bán thành phẩm 4 损益表 sǔn yì biǎo Bảng báo cáo lỗ lãi, bảng kê khai tăng giảm 5 财务 cái wù Tài chính 6 财务报表 cái wù bào biǎo Bảng báo cáo tài chính, báo cáo tài vụ 7 合并决算表 hé bìng jué suàn biǎo Bảng báo cáo tài chính hợp nhất 8 工作日表 gōng zuò rì biǎo Bảng báo cáo thời giờ làm việc hằng ngày 9 资产负债表 zī chǎn fù zhài biǎo Bảng cân đối kế toán, bảng ghi nợ vốn 10 试算表 shì suàn biǎo Bảng cân đối thử 11 收支对照表 shōu zhī duì zhào biǎo Bảng đối chiếu thu chi 12 成本计算表 chéng běn jì suàn biǎo Bảng kê giá thành 13 用料单 yòng liào dān Bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư, hóa đơn vật liệu 14 库存表 kù cún biǎo Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt, biểu mẫu ghi tiền tồn kho 15 附表 fù biǎo Bảng kèm theo, bảng phụ lục 16 决算表 jué suàn biǎo Bản quyết toán 17 比较表 bǐ jiào biǎo Bảng so sánh 18 工作日报 gōng zuò rì bào Báo cáo công việc theo ngày 19 日报 rì bào Báo cáo ngày 20 旬报 xún bào Báo cáo 10 ngày 21 月报 yuè bào Báo cáo tháng 22 年报 nián bào Báo cáo năm 23 传票编号 chuan piào biān hào Sổ chứng từ, số hiệu chứng từ thanh toán 24 登记簿 dēng jì bù Sổ đăng ký 25 股票登记簿 gǔ piào dēng jì bù Sổ đăng ký cổ phiếu 26 票据登记簿 piào jù dēng jì bù Sổ đăng kí chứng từ 27 购货退出簿 gòu huò tuì chū bù Sổ ghi hàng mua trả lại 28 汇总表 huì zǒng biǎo Bảng tổng hợp thu chi, chứng từ 29 编报表 biān bào biǎo Bảng biên tập 30 列单 liè dān Bảng kê khai chi tiết 31 主要附表 zhǔ yào fù biǎo Phụ lục chính 32 工资单 gōng zī dān Bảng lương 33 工资表 gōng zī biǎo Bảng tiền lương 34 工资汇总表 gōng zī huì zǒng biǎo Bảng tổng hợp tiền lương 35 工资分析表 gōng zī fēnxī biǎo Bảng phân tích tiền lương 36 统计图表 tǒng jì tú biǎo Biểu đồ thống kê 37 解款单 jiě kuǎn dān Bảng thanh toán tiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Học tiếng Trung tại VVS Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành xây dựng Từ vựng tiếng Trung về nghề nghiệp

1.3 Hóa đơn tiếng Trung là gì?

Trong chuyên ngành lĩnh vực kế toán có rất nhiều loại hóa đơn, hãy phân biệt các loại hóa đơn bằng tiếng Trung bạn nhé.

hóa đơn bằng tiếng Trung
Các loại biên lai trong kế toán

TT Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 1 票据簿 piào jù bù Sổ hóa đơn, sổ biên lai 2 三联单 sān lián dān Biên lai ba liên 3 寄销簿 jì xiāo bù Sổ gửi bán (Kí gửi bán) 4 存货簿 cún huò bù Sổ lưu giữ hàng hóa 5 进货簿 jìn huò bù Sổ nhập hàng 6 活页簿 huó yè bù Sổ giấy rời 7 备查簿 bèi chá bù Sổ kế toán ghi nhớ 8 支票簿 zhī piào bù Tập ngân phiếu 9 日记簿 rì jì bù Sổ nhật kí 10 原始帐簿 yuán shǐ zhàng bù Sổ gốc 11 单式簿记 dān shì bù jì Kế toán đơn 12 复式簿记 fù shì bù jì Kế toán kép 13 现金日记簿 xiàn jīn rì jì bù Sổ nhật kí tiền mặt 14 对帐单 duì zhàng dān Phiếu kiểm tra đối chiếu, bảng đối chiếu nợ 15 领料单 lǐng liào dān Phiếu lĩnh vật liệu 16 承销清单 chéng xiāo qīng dān Hóa đơn bao tiêu 17 结欠清单 jié qiàn qīng dān Hóa đơn thanh toán nợ 18 银行结单 yín háng jié dān Bảng kết toán của ngân hàng, bảng kê tài khoản ngân hàng 19 缴款通知单 jiǎo kuǎn tōng zhī dān Giấy thông báo nộp tiền 20 科目代号 kē mù dài hào Số hiệu tài khoản (Khoản mục) 21 记帐符号 jì zhàng fú hào Kí hiệu ghi nợ 22 活动编号 huó dòng biān hào Số hiệu hoạt động 23 科目符号 kē mù fúhào Kí hiệu khoản mục 24 科目编号 kē mù biān hào Số hiệu khoản mục 25 明细科目 míng xì kē mù Khoản mục chi tiết 26 会计科目 kuài jì kē mù Khoản mục kế toán

1.4 Chi phí và khoản thu tiếng Trung

Cũng giống như hóa đơn, chi phí và khoản thu trong kế toán có khá nhiều loại cần được phân biệt, hãy tham khảo ngay danh sách từ vựng ở bên dưới.

Chi phí và khoản thu bằng tiếng Trung
Chi phí và khoản thu bằng tiếng Trung

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 其它长期应收款项 qí tā cháng qí yīng shōu kuǎn xiàng Các khoản phải thu dài hạn khác 2 预付款项 yù fù kuǎn xiàng Các khoản trả trước 3 其它预付款项 qí tā yù fù kuǎn xiàng Các khoản trả trước khác 4 土地改良物 tǔ dì gǎi liáng wù Cải tạo đất 5 土地改良物 / 重估增值 tǔ dì gǎi liáng wù / zhòng gū zēng zhí Cải tạo đất / đánh giá lại tăng 6 租赁权益改良 zū lìn quán yì gǎil iáng Cải thiện quyền lợi thuê 7 直支 zhí zhī Cấp 8 财务拨款 cái wù bō kuǎn Cấp phát tài chính 9 支 zhī Chi 10 起动费 qǐ dòng fèi Chi phí ban đầu, chi phí sơ bộ 11 制造费用 zhì zào fèi yòng Chi phí chế tạo 12 工厂维持费 gōng chǎng wéichí fèi Chi phí duy trì bảo dưỡng nhà máy 13 办公费 bàn gōng fèi Chi phí hành chính, chi phí văn phòng 14 查账费用 chá zhàng fèi yòng Chi phí kiểm toán 15 利息费用 lì xí fèi yòng Chi phí lợi tức 16 业务费用 yè wù fèi yòng Chi phí nghiệp vụ 17 公费 gōng fèi Chi phí nhà nước 18 人事费用 rén shì fèi yòng Chi phí nhân sự 19 摊派费用 tān pài fèi yòng Chi phí phân bổ 20 计算机软件 jì suàn jī ruǎn jiàn Chi phí phần mền máy tính 21 债券发行成本 zhài quàn fā xíng chéng běn Chi phí phát hành trái phiếu 22 管理费用 guǎn lǐ fèi yòng Chi phí quản lý 23 材料管理费 cái liào guǎn lǐ fèi Chi phí quản lý vật liệu 24 广告费 guǎng gào fèi Chi phí quảng cáo 25 临时费 lín shí fèi Chi phí tạm thời 26 开办费 kāi bàn fèi Chi phí thành lập 27 经常费 jīng cháng fèi Chi phí thường xuyên 28 递延退休金成本 dì yán tuì xiū jīn chéng běn Chi phí tiền trợ cấp hoãn lại 29 预付费用 yù fù fèi yòng Chi phí trả trước 30 运输费 yùn shū fèi Chi phí vận chuyển 31 推广费用 tuī guǎng fèi yòng Chi phí xúc tiến thương mại 32 额外支出 é wài zhī chū Chi tiêu ngoài định mức 33 浮支 fú zhī Chi trội 34 买卖远汇折价 mǎi mài yuǎn huì zhé jià Chiết khấu 35 应收票据贴现 yīng shōu piào jù tiē xiàn Chiết khấu tín phiếu phải thu 36 贷款 dài kuǎn Khoản cho vay 37 存出保证金 cún chū bǎo zhèng jīn Khoản đặt cọc có thể hoàn lại 38 明细科目 míng xì kē mù Khoản mục chi tiết 39 预算科目 yù suàn kē mù Khoản mục dự toán 40 催收账款 cuī shōu zhàng kuǎn Khoản nợ thu ngay 41 应收帐款 yīng shōu zhàng kuǎn Khoản phải thu 42 暂收款 zhàn shōu kuǎn Khoản tạm thu 43 代收款 dài shōu kuǎn Khoản thu hộ 44 伪应收款 wèi yīng shōu kuǎn Khoản thu kê khai giả 45 代付款 dài fù kuǎn Khoản trả hộ 46 筹备款 chóu bèi kuǎn Khoản trù bị 47 循环贷款 xún huán dàikuǎn Khoản vay tuần hoàn 48 岁定经费 suì dìng jīng fèi Kinh phí cố định hàng năm 49 拨款 bō kuǎn Kinh phí được cấp, cấp kinh phí 50 恒久经费 héng jiǔ jīng fèi Kinh phí lâu dài, quỹ ngân khố 51 预领经费 yù lǐng jīng fèi Kinh phí ứng trước 52 毛利 máo lì Phần lãi gộp, tổng lợi nhuận 53 损益 sǔn yì Lãi lỗ 54 前期损益 qián qí sǔn yì Lãi lỗ kỳ trước 55 本期损益 běn qí sǔn yì Lãi lỗ trong kỳ 56 利息 lì xí Lãi, lợi tức 57 红利工资 hóng lì gōng zī Lương thưởng, lương và tiền lương 58 编预算 biān yù suàn Ngân sách 59 半薪 bàn xīn Nửa lương 60 水电费 shuǐ diàn fèi Phí điện nước 61 包装费 bāo zhuāng fèi Phí đóng gói 62 维持费 wéi chí fèi Phí duy tu bảo dưỡng 63 交际费 jiāo jì fèi Phí giao tế 64 寄存费 jì cún fèi Phí gửi giữ 65 生活费 shēng huó fèi Phí sinh hoạt 66 加班费 jiā bān fèi Phí tăng ca 67 手续费 shǒu xù fèi Phí thủ tục 68 再分配成本 zài fēn pèi chéng běn Phí tổn tái phân phối, giá thành tái phân phối 69 运销成本 yùn xiāo chéng běn Phí tổn tiếp thị, iá vận chuyển tiêu dùng 70 退货费用 tuì huò fèi yòng Phí trả hàng 71 伙食补贴 huǒ shí bǔ tiē Phụ cấp ăn uống, tiền trợ cấp về ăn uống 72 出差补贴 chū chāi bǔ tiē Phụ cấp công tác, công tác phí, tiền trợ cấp đi công tác 73 车马费 chē mǎ fèi Phụ cấp xe cộ, phụ cấp đi lại 74 附加费用 fù jiā fèi yòng Phụ phí 75 杂费 zá fèi Phụ phí, chi phí phụ 76 基金 jī jīn Quỹ 77 偿债基金 cháng zhài jī jīn Quỹ bồi thường(đền bù) 78 主计法规 zhǔ jì fǎ guī Quy chế kế toán thống kê 79 特种基金 tè zhǒng jī jīn Quỹ đặc biệt 80 意外损失准备基金 yì wài shǔn shī zhǔn bèi jī jīn Quỹ dự phòng tổn thất 81 其它基金 qí tā jī jīn Quỹ khác 82 工资基金 gōng zī jī jīn Quỹ lương 83 改良及扩充基金 gǎi liáng jí kuò chōng jī jīn Quỹ phát triển (Cải thiện và mở rộng)

2. Từ vựng về kiểm toán trong tiếng Trung

Kiểm toán là một việc cần độ chính xác cao trong quá trình kiểm tra thu thập đánh giá lại toàn bộ thông tin tài chính. Hãy học các từ vựng tiếng Trung về chủ đề này để làm việc có hiệu quả và chuẩn xác nhất.

Từ vựng về lĩnh vực kiểm toán
Từ vựng về lĩnh vực kiểm toán trong tiếng Trung

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 审计主任 shěn jì zhǔ rèn Chủ nhiệm kiểm toán 2 审计长 shěn jì zhǎng Kiểm toán trưởng 3 继续审计 jì xù shěn jì Tiếp tục kiểm toán 4 常年审计 cháng nián shěn jì Kiểm toán hàng năm 5 期末审计 qí mò shěn jì Kiểm toán cuối kỳ 6 定期审计 dìng qí shěn jì Kiểm toán định kỳ 7 特别审计 tè bié shěn jì Kiểm toán đặc biệt 8 巡回审计 xún huí shěn jì Kiểm toán lưu động 9 顺查 shun chá Kiểm toán thuận chiều 10 抽查 chōu chá Điểm kiểm tra 11 跟查 gēn chá Kiểm tra theo 12 逆查 nì chá Kiểm tra ngược 13 清查 qīngchá Thanh tra 14 精查 jīng chá Kiểm tra tỉ mỉ 15 找错 zhǎo cuò Tìm lỗi 16 复核 fù hé Thẩm tra đối chiếu 17 查帐程序 chá zhàng chéng xù Trình tự kiểm toán 18 突击检查 tú jí jiǎn chá Kiểm toán đột xuất 19 查帐人意见 chá zhàng rén yì jiàn Ý kiến của người kiểm toán 20 查帐日期 chá zhàng rì qí Ngày kiểm tra sổ sách 21 查帐证明 chá zhàng zhèng míng Chứng nhận kiểm tra sổ sách 22 内部核查 nèi bù hé chá Kiểm tra nội bộ 23 全部审查 quán bù shěn chá Kiểm tra toàn bộ 24 查帐证据 chá zhàng zhèng jù Chứng cứ kiểm toán 25 相互核对 xiāng hù hé duì Thẩm tra đối chiếu lẫn nhau 26 搜集材料 sōu jí cái liào Thu thập tài liệu

3. Kết toán, công nợ trong tiếng Trung là gì?

Kết toán là tổng kết, thống kê lại tổng hợp toàn bộ các khoản thu và chi sau một quá trình kinh doanh, nhằm mục đích biết kết quả so với số với bạn đầu và công nợ cũng là phần cần phải có thêm nhiều từ vựng. Hãy bỏ túi ngay những từ vựng tiếng Trung ở phía dưới.

Từ vựng tiếng Trung về kết toán
Từ vựng tiếng Trung về kết toán

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 财务结算 cái wù jié suàn Kết toán tài vụ 2 结算方式 jié suàn fāng shì Phương thức kết toán 3 现金结算 xiàn jīn jié suàn Kết toán số tiền mặt 4 双边结算 shuāng biān jié suàn Kết toán song phương 5 多边结算 duō biān jié suàn Kết toán đa phương 6 国际结算 guó jì jié suàn Kết toán quốc tế 7 结算货币 jié suàn huò bì Tiền đã kết toán 8 收入 shōu rù Thu nhập 9 岁入 suì rù Thu nhập năm 10 销货收入 xiāo huò shōu rù Thu nhập từ bán hàng 11 额外收入 é wài shōu rù Thu nhập ngoại ngạch 12 非常收入 fēi cháng shōu rù Thu nhập bất thường 13 佣金收入 yōng jīn shōu rù Thu nhập từ tiền hoa hồng 14 利息收入 lì xí shōu rù Thu nhập từ tiền lãi 15 营业外收入 yíng yè wài shōu rù Thu nhập ngoài doanh nghiệp (Buôn bán) 16 非税收收入 fēi shuì shōu shōu rù Thu nhập phi thuế quan (Không phải nộp thuế) 17 岁入分配数 suì rù fēn pèi shù Số phân phối thu nhập năm 18 岁入预算数 suì rù yù suàn shù Số dự toán thu nhập năm 19 利润 lì rùn Lợi nhuận 20 纯利 chún lì Lãi ròng 21 余额 yú é Số dư 22 利息 lì xí Lãi (Lợi tức) 23 盘盈 pán yíng Khoản lãi được kiểm kê 24 上期结余 shàng qí jié yú Khoản dư của kỳ trước 25 资产增值 zī chǎn zēng zhí Tăng giá trị tiền vốn 26 特别公积 tè bié gōng jī Tích lũy đặc biệt 27 法定公积 fǎ dìng gōng jī Tích lũy theo pháp định 28 净值 jìng zhí Giá trị còn lại 29 收益 shōu yì Khoản thu nhập 30 纯收益 chún shōu yì Khoản thu nhập từ lãi 31 利息收益 lì xí shōu yì Khoản thu nhập từ ròng 32 地产收益 dì chǎn shōu yì Khoản thu nhập từ bất động sản 33 营业收益 yíng yè shōu yì Khoản thu nhập từ buôn bán 34 销售收益 xiāo shòu shōu yì Khoản thu nhập bán hàng 35 财务收益 cái wù shōu yì Khoản thu nhập tài vụ 36 资本收益 zī běn shōu yì Khoản thu nhập từ vốn 37 支 zhī Chi 38 坐支 zuò zhī Chi trừ dần 39 拨支 bō zhī Chuyển khoản 40 直票 zhí piào Cấp 41 岁出 suì chū Chi tiêu hàng năm 42 支出额 zhī chū é Mức chi tiêu 43 扣借支 kòu jiè zhī Khấu tạm chi lương 44 非常支出 fēi cháng zhī chū Khoản chi đặc biệt 45 支付手段 zhī fù shǒu duàn Cách thức chi 46 支付命令 zhī fù mìng lìng Lệnh chi 47 预付 yù fù Dự chi 48 预算法 yù suàn fǎ Chuẩn bị dự toán 49 编预算科目 biān yù suàn kē mù Khoản mục dự toán 50 国家预算 guó jiā yù suàn Dự toán nhà nước 51 超出预算 chāo chū yù suàn Dự toán vượt mức 52 临时预算 lín shí yù suàn Dự toán tạm thời 53 追减预算 zhuī jiǎn yù suàn Giảm bớt dự toán 54 追加预算 zhuī jiā yù suàn Tăng thêm dự toán 55 追加减预算 zhuī jiā jiǎn yù suàn Tăng và giảm dự toán 56 债务 zhài wù Món nợ 57 一笔帐 yī bǐ zhàng Một món nợ 58 债权 zhài quán Chủ nợ 59 毛损 máo sǔn Tổn thất tính gộp 60 仓耗 cāng hào Hao hụt ở kho 61 折耗 shé hào Chiết khấu, khấu hao 62 盘损 pán sǔn Tổn thất được xác định 63 负债 fù zhài Mắc nợ 64 赤字 chì zì Số thâm hụt 65 蚀本 shí běn Lỗ vốn 66 破产 pò chǎn Phá sản 67 损益 sǔn yì Lỗ lãi 68 停业损失 ting yè sǔn shī Tổn thất do đình chỉ sản xuất 69 前期损益 qián qí sǔn yì Lỗ lãi ở thời kì trước 70 本期损益 běn qí sǔn yì Lỗ lãi ở thời kì sau 71 无息债务 wú xí zhài wù Khoản nợ không có lãi 72 到期负债 dào qí fù zhài Khoản nợ đến kì trả 73 流动负债 liú dòng fù zhài Khoản nợ lưu động 74 递延负债 dì yán fù zhài Khoản nợ kéo dài 75 倒帐 dào zhàng Nợ đọng (Nợ không thu hồi lại được) 76 盈亏拨补 yíng kuī bō bǔ Trích bù lỗ lãi 77 误算 wù suàn Tính toán nhầm 78 漏记 lòu jì Ghi sót 79 误列 wù liè Liệt kê nhầm 80 虚报 xū bào Khai man, báo cáo láo 81 浪费 làng fèi Lãng phí 82 不符 bù fú Không phù hợp 83 错帐 cuò zhàng Sổ sách có sai sót 84 刮擦 guā cā Vứt bỏ 85 未清帐 wèi qīng zhàng Chương mục chưa hoàn thành 86 做假帐 zuò jiǎ zhàng Lập số giả 87 虚抬利益 xū tái lìyì Lãi giả lỗ thật 88 从中揩油 cóng zhōng kāi yóu Tìm cách ăn bớt 89 记录错误 jì lù cuò wù Sai sót trong ghi chép 90 入错科目 rù cuò kē mù Khoản mục vào sai 91 数字颠倒 shù zì diān dǎo Sai số 92 技术错误 jì shù cuò wù Sai sót kỹ thuật 93 计算错误 jì suàn cuò wù Sai sót về tính toán 94 涂改痕迹 tú gǎi hén jī Vết sửa 95 药水擦改 yào shuǐ cā gǎi Xóa bằng thuốc tẩy xóa 96 冲销错误 chōng xiāo cuò wù Sửa chữa sai sót 97 混乱帐目 hǔn luàn zhàng mù Khoản mục lộn xộn 98 失实记录 shī shí jì lù Sự ghi chép sai sự thực 99 伪造单据 wèi zào dān jù Làm giả biên lai 100 保留改错权 bǎo liú gǎi cuò quán Bảo lưu quyền được sửa sai

4. Hệ thống tài khoản kế toán tiếng Trung

Hệ thống những tài khoản kế toán phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán, của khách hàng cả một doanh nghiệp… Vì thế học từ vựng tiếng Trung về chủ đề này là điều không thể thiếu khi làm việc kế toán nhất là với môi trường công ty Trung Quốc.

Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Trung
Hệ thống các tài khoản kế toán bằng tiếng Trung

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 转帐 zhuǎn zhàng Chuyển khoản (Thu hoặc chi) 2 登帐 dēng zhàng Vào tài khoản 3 假帐 jiǎ zhàng Sổ đen 4 坏帐 huài zhàng Tài khoản đáng ngờ 5 辅助帐 fǔ zhù zhàng Tài khoản phụ 6 人名帐 rén míng zhàng Tài khoản cá nhân 7 转换帐 zhuǎn huàn zhàng Tài khoản hoán chuyển 8 可靠帐 kě kào zhàng Tài khoản đáng tin cậy 9 客户帐 kè hù zhàng Tài khoản của khách hàng 10 往来帐户 wǎng lái zhàng hù Tài khoản vãng lai 11 暂计帐户 zhàn jì zhàng hù Tài khoản tạm ghi 12 混合帐户 hùn hé zhàng hù Tài khoản hỗn hợp 13 成本帐户 chéng běn zhàng hù Tài khoản giá thành 14 帐户名称 zhàng hù míng chēng Tên tài khoản 15 营业帐户 yíng yè zhàng hù Tài khoản doanh nghiệp 16 收某人帐 shōu mǒu rén zhàng Nhận tài khoản (Của một người nào đó) 17 现金帐 xiàn jīn zhàng Sổ thu chi tiền mặt 18 备查帐 bèi chá zhàng Sổ kế toán ghi nhớ 19 主帐簿 zhǔ zhàng bù Sổ cái 20 总帐 zǒng zhàng Sổ cái 21 总分类帐 zǒng fēn lèi zhàng Sổ cái 22 过帐 guò zhàng Chuyển sổ nợ 23 股东帐 gǔ dōng zhàng Sổ cái cổ đông 24 流水帐 liú shuǐ zhàng Sổ nhật kí kế toán 25 旧欠帐 jiù qiàn zhàng Nợ đến hạn phải trả 26 记某人帐 jì mǒu rén zhàng Ghi khoản thiếu chịu (Của người nào đó) vào sổ 27 记一笔帐 jì yī bǐ zhàng Ghi một món nợ 28 进货分类帐 jìn huò fēn lèi zhàng Sổ cái nhập hàng 29 细分类帐 xì fēn lèi zhàng Sổ cái chi tiết 30 制造费用帐 zhì zào fèi yòng zhàng Sổ cái chi phí sản xuất 31 成本分类帐 chéng běn fēn lèi zhàng Sổ cái giá thành 32 财产分类帐 cái chǎn fēn lèi zhàng Sổ cái tài sản 33 原料分类帐 yuán liào fēn lèi zhàng Sổ cái nguyên liệu 34 簿记 bù jì Ghi chép sổ sách 35 购买簿 gòu mǎi bù Sổ mua hàng 36 转帐簿 zhuǎn zhàng bù Các sổ phụ 37 登记簿 dēng jì bù Sổ đăng kí 38 认股簿 rèn gǔ bù Sổ nhận mua cổ phiếu 39 股票簿 gǔ piào bù Sổ cổ phiếu

5. Từ vựng tiếng Trung về con số trong kế toán

Dưới đây trung tâm Hoa Ngữ Tầm Nhìn Việt xin giới thiệu đến bạn danh sách một số từ vựng về con số trong kế toán mà bạn cần phải nắm.

Các loại số bằng tiếng Trung
Các loại số bằng tiếng Trung

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 零数 líng shù Số lẻ 2 小数 xiǎo shù Số thập phân 3 整数 zhěng shù Số chẵn 4 无数字 wú shù zì Số không 5 个位 gè wèi Hàng đơn vị 6 十位 shí wèi Hàng chục 7 百位 bǎi wèi Hàng trăm 8 千位 qiān wèi Hàng ngàn 9 四点三 (除不尽) sì diǎn sān ( chú bù jìn) 4,3 (Không chia hết) 10 百分比 bǎi fēn bǐ Tỉ lệ phần trăm 11 十进制 shí jìn zhì Hệ thập phân 12 十六进制 shí liù jìn zhì Phép thập lục tiến 13 四舍五入 sì shě wǔ rù Làm tròn số 14 相互抵消 xiānghù dǐ xiāo Triệt tiêu lẫn nhau 15 少五元钱 shǎo wǔ yuán qián Thiếu 5 đồng

6. Cách gọi các giá thành trong kế toán bằng tiếng Trung

Giá thành là một chủ đề được nhiều người quan tâm bàn bạc thảo luận nhất là trong giao tiếp. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu thêm từ vựng về chuyên ngành lĩnh vực về kế toán thì bảng từ vựng bên dưới này là dành cho bạn.

Học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán về giá thành
Từ vựng tiếng Trung về giá thành

TT Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 1 总成本 zǒng chéng běn Tổng giá thành 2 平均成本 ping jūn chéng běn Giá thành bình quân 3 主要成本 zhǔ yào chéng běn Giá thành chủ yếu 4 原始成本 yuán shǐ chéng běn Giá gốc, giá vốn 5 实际成本 shí jì chéng běn Giá thành thực tế 6 原料成本 yuán liào chéng běn Giá thành nguyên liệu 7 重置成本 chóng zhì chéng běn Phí tổn thay thế 8 分批成本 fēn pī chéng běn Giá thành theo lô 9 直接成本 zhí jiē chéng běn Giá thành trực tiếp 10 预计成本 yù jì chéng běn Giá thành dự tính 11 间接成本 jiàn jiē chéng běn Giá thành gián tiếp 12 单位成本 dān wèi chéng běn Giá thành đơn vị 13 分部成本 fēn bù chéng běn Giá thành bộ phận 14 装配成本 zhuāng pèi chéng běn Giá thành lắp ráp 15 分步成本 fēn bù chéng běn Phí tổn gia công 16 再加工成本 zài jiā gōng chéng běn Giá thành tái gia công 17 分摊成本 fēn tān chéng běn Phí tổn tách khoản, giá thành chia ra

7. Các lương bổng, phúc lợi tiếng Trung trong chuyên ngành kế toán

Không chỉ riêng chuyên ngành kế toán, dù bạn làm việc gì với tiêu chuẩn quốc tế thì bạn vẫn sẽ có các chế độ lương riêng. Bạn biết nói các từ vựng tiếng Trung về các loại lương chưa? Cùng tích lũy thêm cho mình những từ vựng về các loại lương khác nhau nhé!

Các loại lương bổng bằng tiếng Trung
Từ vựng tiếng Trung về tiền lương

TT Tiếng Trung Phiên âm Dịch nghĩa 1 底薪 dǐ xīn Lương căn bản 2 双薪 shuāng xīn Lương đúp 3 退休金 tuì xiū jīn Lương hưu 4 兼薪 jiān xīn Lương kiêm nhiệm 5 加班工资 jiā bān gōng zī Tiền lương tăng ca 6 借支 jiè zhī Tạm ứng lương 7 福利 fú lì Phúc lợi 8 员工福利 yuán gōng fú lì Phúc lợi của nhân viên 9 医疗补助 yī liáo bǔ zhù Trợ cấp chữa bệnh 10 生育补助 shēng yù bǔ zhù Trợ cấp sinh đẻ 11 全勤奖 quán qín jiǎng Thưởng chuyên cần 12 超产奖 chāo chǎn jiǎng Thưởng vượt kế hoạch 13 提高工资 tí gāo gōng zī Nâng cao mức lương 14 减低工资 jiǎn dī gōng zī Hạ thấp mức lương 15 工资冻结 gōng zī dòng jié Phong tỏa tiền lương 16 工资差额 gōng zī chā’é Sai biệt về tiền lương 17 工资等级 gōng zī děng jí Bậc lương 18 津贴 jīn tiē Tiền trợ cấp 19 房帖 fáng tiē Tiền trợ cấp về nhà ở 20 额外津贴 é wài jīn tiē Tiền trợ cấp ngoại ngạch 21 教育津贴 jiào yù jīn tiē Tiền trợ cấp về giáo dục 22 职务津贴 zhí wù jīn tiē Tiền trợ cấp chức vụ

Vậy là bạn đã biết được từ vựng liên quan đến chuyên ngành kế toán rồi. Hy vọng bài viết giới thiệu về chủ đề này đã cung cấp cho bạn và cho người mới bắt đầu học tiếng Trung một tài liệu hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để tham khảo tài liệu của chúng tôi, chúc bạn học tiếng Trung thật tốt.

Liên hệ trung tâm Hoa Ngữ Tầm Nhìn Việt ngay để tham khảo các khóa học tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao.

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Back to top button