Là gì

Hiệu suất là gì? Công thức và cách tăng hiệu suất lao động?

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Hiệu suất là gì dành cho bạn.

Hiệu suất là một khái niệm có thể đo lường được, được xác định một cách định lượng bằng tỷ lệ giữa đầu ra hữu ích trên tổng đầu vào hữu ích. Hiệu quả thường có thể được biểu thị bằng phần trăm của kết quả có thể được mong đợi, ví dụ nếu không có năng lượng bị mất do ma sát hoặc các nguyên nhân khác, trong trường hợp đó, 100% nhiên liệu hoặc đầu vào khác sẽ được sử dụng để tạo ra kết quả mong muốn. Trong một số trường hợp, hiệu quả có thể được định lượng bằng giá trị phi phần trăm.

1. Hiệu suất là gì?

– Hiệu suất ( Efficiency) là khái niệm đơn giản hơn về khả năng đạt được kết quả mong muốn, có thể được biểu thị bằng định lượng nhưng thường không đòi hỏi toán học phức tạp hơn phép cộng. Thuật ngữ hiệu suất đề cập đến mức hiệu suất cao nhất sử dụng ít đầu vào nhất để đạt được lượng đầu ra cao nhất. Hiệu suất đòi hỏi phải giảm số lượng các nguồn lực không cần thiết được sử dụng để tạo ra một đầu ra nhất định, bao gồm cả thời gian và năng lượng cá nhân. Đó là một khái niệm có thể đo lường được có thể được xác định bằng cách sử dụng tỷ lệ giữa đầu ra hữu ích trên tổng đầu vào. Nó giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên như vật liệu vật chất, năng lượng và thời gian trong khi vẫn đạt được sản lượng mong muốn.

– Hiệu suất xảy ra khi bạn giảm thiểu lãng phí để sản xuất một số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Có một số loại hiệu quả khác nhau, bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả thị trường và hiệu quả hoạt động. Hiệu suất là một thuộc tính quan trọng vì tất cả các yếu tố đầu vào đều khan hiếm.

– Thuật ngữ hiệu suất có thể được định nghĩa là khả năng đạt được mục tiêu cuối cùng với ít hoặc không lãng phí, nỗ lực hoặc năng lượng. Hiệu quả có nghĩa là bạn có thể đạt được kết quả của mình bằng cách sử dụng các nguồn lực bạn có theo cách tốt nhất có thể. Nói một cách đơn giản, một thứ gì đó sẽ hiệu quả nếu không có gì bị lãng phí và tất cả các quy trình đều được tối ưu hóa. Điều này bao gồm việc sử dụng tiền, vốn nhân lực , thiết bị sản xuất và các nguồn năng lượng.

– Hiệu suất có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để mô tả các quy trình tối ưu hóa khác nhau. Do đó, phân tích hiệu quả có thể giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận . Ví dụ:

+ Các công ty có thể đo lường hiệu quả của quy trình sản xuất của họ, từ đó có thể giúp họ cắt giảm chi phí trong khi tăng sản lượng, từ đó có thể dẫn đến doanh thu và doanh thu cao hơn .

+ Người tiêu dùng có thể mua các thiết bị tiết kiệm năng lượng để cắt giảm hóa đơn năng lượng trong khi giảm khí nhà kính.

+ Các nhà đầu tư có thể xác định hiệu quả của các khoản đầu tư của họ bằng cách sử dụng lợi tức đầu tư (ROI), làm nổi bật lợi tức đầu tư so với chi phí đầu tư.

2. Công thức và cách tăng hiệu suất lao động:

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button