Văn học

Cục bản quyền tác giả là gì? Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ?

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Cục bản quyền tác giả dành cho bạn.

1. Cục bản quyền tác giả là gì?

Cục bản quyền tác giả Việt Nam là một tổ chức độc lập, thực hiện một số hoạt động tự chủ có con dấu riêng và có tài khoản tại kho bạc nhà nước. Cục bản quyền tác giả Việt nam trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu cho Bộ các vấn đề liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền khác có liên quan theo chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Theo quyết định số 1436/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 06/05/2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục tác giả Việt nam, Cục bản quyền tác giả Việt nam là cơ quan chủ yếu để giải quyết vấn đề xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả cho các cá nhân, tổ chức và là cơ quan giải quyết và xử lý vi phạm bản quyền tác giả. Do đó cục bản quyền tác giả có hoạt động hiệu quả thì bảo hộ quyền tác giả Việt nam mới phát triển.

Cục bản quyền tác giả Việt nam xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động đảm bảo giải quyết một cách hiệu quả vấn đề quyền tác giả trên phạm vi cả nước và các về đề liên quan đến bảo hộ quốc tế. Cục trưởng và Phó cục trưởng thực hiện việc chỉ đạo các phòng, ban thực hiện pháp luật về quyền tác giả, ngoài ra trực tiếp tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các phòng, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục bản quyền tác giả bao gồm: văn phòng cục, văn phòng quản lý quyền tác giả, quyền có liên quan; Phòng đăng kí quyền tác giả, quyền có liên quan; Phòng thông tin và hợp tác quốc tế; Phòng quản lý công nghiệp văn hóa; Phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại TP Hồ Chí Minh; Phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại Đà nẵng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ phía công dân. Ngoài ra trong vấn đề giải quyết vi phạm quyền tác giả Cục bản quyền tác giả xây dựng trung tâm giám định quyền tác giả và quyền có liên quan để xử lý tranh chấp

2. Chức năng của Cục bản quyền tác giả Việt Nam:

Cục bản quyền tác giả Việt nam có vai trò rất quan trọng và chủ yếu trong việc tham mưu cho bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch về các ba vấn đề cơ bản: Bảo hộ quyền tác giả, các quyền có liên quan và quyền công nghiệp văn hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Do đó Cục bản quyền tác giả Việt Nam được ví như là cánh tay phải giúp Bộ trưởng xử lý các vấn đề từ khâu nghiên cứu luật, hướng dẫn sử dụng, phổ biến pháp luật cũng như xử lý vi phạm đến quyền tác giả. Hiện nay các vấn đề liên quan đến đăng kí quyền tác giả được gửi trực tiếp đến cục qua đường bưu điện hoặc tại Cục bản quyền tác giả tại Hà Nội hoặc tại các văn phòng đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thực hiện việc giao lưu quốc tế, ví dụ như tổ chức diễn đàn bản quyền tác giả Việt nam – Hàn quốc năm 2016 được hướng dẫn bởi Quyết định số 1625/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Văn phòng Đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức Diễn đàn “Bản quyền tác giả Việt Nam – Hàn Quốc năm 2016”. Diễn đàn sẽ bao gồm các chủ đề chính: phương hướng chính sách bản quyền tác giả của hai quốc gia theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA), phương hướng của ngành công nghiệp dựa trên bản quyền theo hiệu lực thi hành Hiệp định VKFTA.

– Phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại TP Hồ Chí Minh: Trưởng văn phòng đại diện thực hiện trực tiếp thực hiện, quản lý và thực hiện tiếp nhận hồ sơ của công dân gửi đến và chịu sự chỉ đạo của Cục trưởng cục bản quyền tác giả

– .Phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại TP Đà nẵng được thành lập trên quyết định số 16/QĐ-BQTG của Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại TP Đà nẵng. Theo đó văn phòng đại diện tại TP Đà nẵng có có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan và hoạt động dựa trên con dấu riêng

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục bản quyền tác giả Việt Nam:

Xem thêm:: Tác giả Nguyễn Du, đôi nét về tác phẩm Truyện Kiều | Ngữ văn lớp 9

– Nghiên cứu và soạn thảo các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến Quyền tác giả, quyền có liên quan, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và đưa ra các văn bản pháp luật về quyền tác giả để trình lên Chính phủ trước khi ban hành Luật, Nghị định, Thông tư. Thảo luật , tham gia hội nghị, đàm phán các điều ước quốc tế liên quan đến quyền tác giả, tham mưa cho Bộ trưởng đề án tham gia các cộng đồng quốc tế liên quan đến quyền tác giả trong quyền sở hữu trí tuệ

– Trình Bộ trưởng xem xét các đề án phát triển công nghiệp văn hóa, cung cấp, hợp tác với các tổ chức, thức hiện các vấn đề liên quan đến biểu diên, ghi hình và giải đáp thắc mắc của công dân liên quan đến vấn đề quyền tác giả cũng như những vấn đề liên quan đến việc xâm phạm quyền tác giả. Đồng thời tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân khi bị xâm phạm quyền tác giả bởi tổ chức, cá nhân khác hoặc cả các tổ chức nước ngoài

– Bảo vệ các quyền tác giả liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đến cuộc biểu diễn nghệ thuật, ghi âm, ghi hình, lên sóng

– Hướng dẫn nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ quản lý tại các văn phòng đại điện

– Hướng dẫn cả những vấn đề nhuận bút, thù lao cho tác giả liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan của chủ sở hữu.

Xem thêm:: Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1 – Sachgiaibaitap.com

Xem thêm: Vi phạm bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?

– Quản lý và hướng đẫn các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, các quyền có liên quan trong các vấn đề hoạt động phân chia lợi nhuận, sử dụng quyền tác giả, ủy quyền tác giả của tập thể quyền tác giả trong vấn đề khai thác giá trị của quyền tác giả. Ngoài ra tham mưu cho tổ chức tập thể quyền tác giả giải quyết các vấn đề tranh chấp về quyền tác giả

– Quản lý và giám sát chung các vấn đề liên quan đến quyền tác giả . Có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền tác giả và các quyền có liên quan cũng như có thẩm quyền hủy bỏ khi phát hiện hành vi sai phạm trong quyền tác giả

– Triển khai các chương trình hằng năm về tuyên truyền kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới các đơn vị hành chính thông qua việc phối hợp thực hiện giữa các ban ngành ví dụ như ban truyền thông, ban báo chí và tuyên truyền. Thực hiện việc kê khai niêm yết công khai về đăng ký quyền tác giả

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:: Sếp ơi em muốn nghỉ việc – KJOB.VN

– Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sáng kiến liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả và các quyền khác có liên quan bằng ngân sách riêng

– Phối hợp cùng với các ban ngành giúp Bộ trưởng đưa ra chính sách, chủ trương chiến lược kế hoạch xây dựng pháp luật chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các công việc chung khác có liên quan

– Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

– Thức hiện sử dụng các nguồn tài chính được giao theo công việc, chức trách. Thực hiện quản lý cán bộ thuộc bộ máy biên chế công chức, viên chức hoặc người lao động thuộc phạm vi của cục. Thực hiện các công việc do Bộ trưởng giao.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, tác phẩm nhanh và uy tín

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Back to top button