Toán

Cách tính tiền trợ cấp thai sản cho người lao động năm 2022

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Cách tính tiền thai sản 2021 dành cho bạn.

Trợ cấp thai sản là một trong những chế độ đặc biệt dành cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cách tính trợ cấp thai sản như thế nào thì không ai cũng nắm được. Những chia sẻ từ BHXH điện tử eBH dưới đây sẽ giúp người lao động nắm rõ hơn.

trợ cấp thai sản 2

Cách tính trợ cấp thai sản năm 2022.

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản

Để nhận trợ cấp thai sản người lao động (NLĐ) phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a, Lao động nữ mang thai;

b, Lao động nữ sinh con;

c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  • NLĐ quy định tại các Điểm b, c nêu trên và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. (1)

  • Xem thêm:: Cách ẩn ứng dụng, phần mềm đã cài đặt trên Windows 10, 11

    NLĐ quy định tại Điểm b nêu trên đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. (2)

Lưu ý: Người lao động đủ điều kiện (1) và (2) nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

2. Cách tính tiền trợ cấp thai sản 2022

Trợ cấp thai sản được áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ khi đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Cách tính trợ cấp thai sản cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để có thể tính mức hưởng trợ cấp thai sản của mình.

2.1 Cách tính tiền trợ cấp thai sản đối với lao động nữ

Đối với từng trường hợp cụ thể lao động nữ sẽ được nhận tiền trợ cấp thai sản theo quy định. Cụ thể các trường hợp như sau:

trợ cấp thai sản 3

Lao động nữ sinh con có mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

Trường hợp lao động nữ nghỉ khám thai:

Căn cứ vào Điều 32 và Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.

Mức trợ cấp nghỉ chế độ đi khám thai = (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24 ngày) x Số ngày nghỉ

Trường hợp lao động nữ nghỉ sinh con:Trong trường hợp NLĐ ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con có mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc

Xem thêm:: Bài tập tính diện tích tam giác lớp 5 – Thủ thuật

Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà lao động nữ sinh con sẽ được nhận số tiền trợ cấp thai sản tương ứng với số tháng nghỉ theo quy định. Thông thường thời gian nghỉ của lao động nữ sinh con là 6 tháng. Trường hợp con chết sau sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi căn cứ theo quy định tại Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp nhận trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trợ cấp 1 lần = 2 x Mức lương cơ sở tại tháng sinh con/nhận con nuôi

Lưu ý: Đối với trường hợp nhận con nuôi áp dụng cho cả lao động nam và nữ.

Trường hợp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh:

Căn cứ theo quy định tại Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp dưỡng sức 01 ngày = 30% x Mức lương cơ sở tại thời điểm nghỉ

Năm 2022, mức lương cơ là 1,49 triệu đồng, vậy mức trợ cấp dưỡng sức một ngày = 1.490.000 x 30% = 447.000 đồng.

2.2 Cách tính tiền trợ cấp thai sản đối với lao động nam

Cũng giống như lao động nữ lao động nam có quy định về chế độ thai sản rõ ràng và được hưởng trợ cấp thai sản theo từng trường hợp. Cụ thể các trường hợp tính tiền trợ cấp thai sản như sau:

Trường hợp lao động nam có vợ sinh con:

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 34 và Điểm b, Khoản 1, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014. Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có mức hưởng được tính như sau:

Xem thêm:: Cách tính lãi suất ngân hàng, tính lãi suất chiết khấu thế nào?

Trợ cấp thai sản khi có vợ sinh con = (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24 ngày) x Số ngày nghỉ

Số ngày nghỉ được quy định như sau:

  • Nghỉ 05 ngày làm việc;

  • Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  • Nếu vợ sinh đôi chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Trường hợp mẹ sinh con mà mẹ bị chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Trường hợp lao động nam nhận trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con:

Theo quy định tại Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con = 2 x Mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi vợ sinh con mà người cha được nhận = 1.490.000 x 2 = 2,98 triệu đồng.

Trên đây là hướng dẫn cách tính tiền trợ cấp thai sản cho người lao động mới nhất năm 2022 từ BHXH điện tử eBH. Người lao động lưu ý để có thể tự tính mức trợ cấp thai sản cho mình trong từng trường hợp.

>>> Tin liên quan: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản để nhận trợ cấp nhanh chóng.

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Toán

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản 2022 chuẩn nhất – LuatVietnam

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Cách tính tiền thai sản 2022 dành cho bạn.

Chế độ thai sản là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động khi sinh con. Trong thời gian nghỉ sinh con, người lao động sẽ không được hưởng lương do người sử dụng lao động trả mà được hưởng các khoản trợ cấp theo chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội. Mức hưởng thai sản 2022 như sau:

1. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con (tiền tã lót thai sản)

Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Năm 2022, mức lương cơ sở vẫn là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy:

Mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng.

Lưu ý, trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng sẽ được khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con nêu trên.

Xem thêm:: Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Toán 11 Có Đáp Án Chi Tiết – Kiến Guru

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản 2022 chuẩn nhất (Ảnh minh họa)

2. Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

Hiện nay, lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội chỉ rõ:

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ như sau:

Chị A đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 06 triệu đồng/tháng;

– Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của chị là 07 triệu đồng/tháng.

Xem thêm:: Thủ tục và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần nhanh nhất 2022

– Tháng 04/2022, chị nghỉ sinh con.

Như vậy, mức bình quân tiền tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi chị nghỉ sinh con là 6,5 triệu đồng. Đây chính là mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của chị.

Chị nghỉ sinh trong vòng 06 tháng, nên tổng số tiền thai sản chị nhận được trong thời gian này là = 6,5 triệu đồng/tháng x 6 = 39 triệu đồng.

3. Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

Xem thêm:: 3 Cách gỡ bỏ ứng dụng trên win 7 nhanh nhất, triệt để nhất

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Như vậy, nếu nghỉ dưỡng sức năm 2022, mức tiền dưỡng sức là 447.000 đồng/ngày (30% mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng)

Ví dụ: Chị B phải sinh mổ. Ngày 20/1/2022, chị hết thời gian nghỉ 06 tháng thai sản nhưng do điều kiện sức khỏe chưa ổn định, chị xin nghỉ dưỡng sức. Theo quy định chị được nghỉ 07 ngày với mức hưởng tiền dưỡng sức mỗi ngày là 447.000 đồng/ngày. Do đó, tổng tiền dưỡng sức mà chị là: 447.000 đồng x 7 = 3.129.000 đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Dù pháp luật không quy định cụ thể các giấy tờ người lao động cần chuẩn bị, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho mình, người lao động nên cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động khi lập danh sách này.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cách tính tiền thai sản năm 2022 và cách tính đối với từng khoản tiền cụ thể. Nhìn chung, quyền lợi liên quan đến tiền thai sản năm 2022 vẫn không có gì thay đổi so với năm 2022. Nếu có vướng mắc về chế độ thai sản, bạn đọc có thể liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Chính sách về BHXH năm 2022 có gì mới?

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn
Back to top button