Toán

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Cách tính điểm đại học tôn đức thắng dành cho bạn.

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 (đang học lớp 12 năm 2022 tại các trường THPT trên cả nước) đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT theo 2 đợt như sau:

a. Đợt 1: Xét tuyển dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

– Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ; hoặc tại các trường THPT của các tỉnh đã ký kết toàn diện với TDTU (theo danh sách các Trường THPT đã ký kết với TDTU) đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường

Chú thích từ viết tắt/công thức:

ĐTB: Điểm trung bình; HK: học kỳ

α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

– Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đảm bảo các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

+ Nhóm ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 2: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 3: Thí sinh có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

 • (a): Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.
 • Hoặc (b): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), Năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4, thí sinh phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu gồm có Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT để đủ điều kiện xét tuyển.

TDTU tổ chức thi năng khiếu 02 đợt: đợt 1 (ngày 19 – 20/5/2022), đợt 2 (ngày 06 – 07/7/2022). Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: tuyensinh.tdtu.edu.vn.

– Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển của từng nhóm ngành làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được tính theo công thức sau:

+ Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Nhóm ngành 3:

 • (a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển = [ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT) *2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều kiện môn học xét tuyển đợt 1 theo phương thức 2 (xem tại đây)

– Quy định tổ hợp môn xét tuyển (xem tại đây)

– Danh sách trường THPT ký kết hợp tác với TDTU (tra cứu tại đây).

Xem thêm:: Cách ghi âm trên máy tính Windows 10 nhanh không cần cài đặt

– Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác (xem tại đây).

b. Đợt 2: Xét tuyển dành cho học sinh tất cả các trường THPT trên cả nước

– Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường

– Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 11, 12 đảm bảo các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

Chú thích từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm trung bình cả năm;

α: là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

+ Nhóm ngành 1: Thí sinh có kết quả học tập đạt học sinh giỏi năm lớp 11, lớp 12 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 2: Thí sinh có ĐTB 2CN ≥ 7,80 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 3: Thí sinh có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

 • (a) Thí sinh có ĐTB 2CN ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.
 • Hoặc (b) Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,50 và ĐTB 2CN ≥ 6,50 và đảm bảo các điều kiện môn học theo ngành.

+ Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4, thí sinh phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu gồm có Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng khiếu TDTT để đủ điều kiện xét tuyển.

TDTU tổ chức thi năng khiếu 02 đợt: đợt 1 (ngày 19 – 20/5/2022), đợt 2 (ngày 06 – 07/7/2022). Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

– Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển của từng nhóm ngành được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tính theo công thức sau:

+ Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Nhóm ngành 3: điểm xét tuyển theo 2 nhóm đối tượng

 • (a) Điểm xét tuyển = (ĐTB CN lớp 11 + ĐTB CN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển = [ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT) * 2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều kiện môn học xét tuyển đợt 2 theo phương thức 2 (xem tại đây)

Quy định tổ hợp môn xét tuyển (xem tại đây)

Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác (xem tại đây).

2. Cách đăng ký xét tuyển: để đăng ký xét tuyển, thí sinh hoàn thành 02 bước

– Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến

 • Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1, đợt 2 trực tuyến trên website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn.
 • Sau khi đăng ký thành công, thí sinh được cấp 01 tài khoản (gửi về email của thí sinh).
 • Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập lại vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn.
 • Thí sinh kiểm tra các thông tin đăng ký, điều chỉnh các thông tin đăng ký (nếu có sai sót)
 • Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển (sau khi in phiếu, TS sẽ không được điều chỉnh cho đến khi hệ thống mở đợt điều chỉnh. (đối với thí sinh đăng ký đợt 1: ngày 08 – 09/5/2022; đối với thí sinh đăng ký đợt 2: ngày 16 – 17/7/2022).

Xem thêm:: Insert File into Word – Wondershare PDFelement

– Bước 2: Nộp Hồ sơ xét tuyển

Sau khi đăng ký trực tuyến thành công ở bước (1), Thí sinh phải hoàn tất bước gửi hồ sơ xét tuyển về TDTU. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển của TDTU (nếu có xác nhận của trường THPT đang học, thí sinh không phải nộp học bạ photo công chứng);

 • Bản photo công chứng học bạ THPT (nếu phiếu đăng ký xét tuyển không có xác nhận của trường THPT đang học);

 • Bản photo công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 • Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn).

 • Bản photo công chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với thí sinh có dự thi môn năng khiếu);

 • 03 ảnh màu 3×4 cm chụp trong thời hạn 06 tháng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh (đối với thí sinh có dự thi môn năng khiếu);

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

Lưu ý: Để hỗ trợ học sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU, đặc biệt các Trường THPT thuộc các khu vực vùng sâu, khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, TDTU sẽ có chính sách phối hợp cùng các Trường THPT để triển khai nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển

– Xét tuyển đợt 1:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 07/4/2022 đến 17h00 ngày 07/5/2022.

Thời gian nhận Hồ sơ xét tuyển đợt 1: trước 17h00 ngày 10/5/2022.

Điểu chỉnh thông tin xét tuyển đợt 1: Sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) từ ngày 08/5/2022 đến 17h00 ngày 09/5/2022 (Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh). Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số điện thoại 19002024 hoặc (028) 37 755 052 để được hỗ trợ.

– Xét tuyển đợt 2:

Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 20/5/2022 đến 17h00 ngày 15/7/2022.

Thời gian nhận Hồ sơ xét tuyển đợt 2: trước 17h00 ngày 18/7/2022

Điểu chỉnh thông tin xét tuyển đợt 2: Sau khi in phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký (nếu có) từ ngày 16/7/2022 đến 17h00 ngày 17/7/2022. (Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh). Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số điện thoại 19002024 hoặc (028) 37 755 052 để được hỗ trợ

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành 4 (ngành năng khiếu) nộp hồ sơ xét tuyển trong thời gian đợt 1, đợt 2 như trên. Thí sinh được chọn đợt thi năng khiếu theo thông báo thi năng khiếu 2022 trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

– Thí sinh tra cứu tại website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn để cập nhật tình trạng đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

4. Chi phí đăng ký xét tuyển/thi tuyển

Chi phí đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT: 30.000 đồng/hồ sơ.

Chi phí đăng ký dự thi môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

Xem thêm:: Lựa chọn một chủ đề về an toàn giao thông mà em đã học để xây

Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:

+ Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng

+ Số tài khoản: 007.100.0973022

+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TS2022_Số CMND_Họ tên TS _Ngày sinh_Điện thoại

(VD: Thu hộ chi phí TS2022_123456789_Nguyễn Văn A_14031998_0909123456

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện cần đính kèm bản photo biên nhận nộp chi phí xét tuyển/thi tuyển.

5. Địa chỉ nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển/xét tuyển, thời gian nhập học

– Xét tuyển đợt 1:

Trước 17h00 ngày 10/6/2022, TDTU thông báo kết quả sơ tuyển (riêng các ngành thuộc khối năng khiếu công bố kết quả ngày 18/7/2022) trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn. Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ được thông báo ngày 18/7/2022 (sau khi thí sinh có kết quả xét tốt nghiệp THPT 2022) trên website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ theo kết quả trúng tuyển được công bố trên website, thí sinh trúng tuyển nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022; nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 20/7/2022 đến ngày 30/7/2022 trực tiếp tại TDTU

– Xét tuyển đợt 2:

Trước 17h00 ngày 31/7/2022, TDTU công bố kết quả trúng tuyển trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ theo kết quả trúng tuyển được công bố trên website, thí sinh trúng tuyển nộp bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022; nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày 01/8/2022 đến ngày 06/8/2022 trực tiếp tại TDTU.

7. CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng lúc 2 phương thức: Phương thức 1, Phương thức 2.

+ Mỗi đợt thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng xét tuyển vào hệ đại học chính quy (ngoài ra được đăng ký 01 nguyện vọng xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế và 01 nguyện vọng xét tuyển vào hệ cao đẳng của Trường).

+ Mỗi thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ trên xuống. Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét nguyện vọng 2.

+ Thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển của đợt 1 có thể đăng ký xét tuyển tiếp ở đợt 2 với ngành khác ngành đã đạt điều kiện sơ tuyển ở đợt 1.

+ Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTB môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

Thí sinh có thể dùng kết quả thi năng khiếu năm 2022 của các Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao để xét tuyển vào các ngành năng khiếu, hoặc các ngành có tổ hợp môn năng khiếu theo Phương thức 1 và Phương thức 2 (các ngành thuộc nhóm ngành 4). Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu về TDTU trước 17h00 ngày 12/7/2022 (nộp bản photo và bổ sung bản chính khi làm thủ tục nhập học)

Để chủ động trong quá trình xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu của TDTU (tránh trường hợp không bổ sung kịp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ các Trường khác theo thời gian quy định), thí sinh nên dự thi năng khiếu do TDTU tổ chức.

Sau thời gian xác nhận nhập học của mỗi phương thức và của mỗi đợt, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối nhập học vào TDTU.

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button