Quy đổi

1m5cm bằng bao nhiêu m – vdanang.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này gtvthue.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 1m5cm bằng bao nhiêu m dành cho bạn.

1. Bảng đơn vị đo độ dài

n<title></title>n<title></title>

Nhận xét:

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng $frac{1}{10}$ đơn vị lớn.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo độ dài

Phương pháp: Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3m = …dm

Vì: 1m = 10dm

Nên 3m = 10dm x 3 = 30dm

Vậy 3m = 30dm

b) 6km = …dam

Vì 1km = 10hm = 100dam

Nên 6km = 100dam x 6 = 600dam

Vậy 6km = 600dam

c) 4000m = …km

Vì 1km = 10hm = 100dam = 1000m

1m = $frac{1}{1000}$km

Nên 4000m = 4000 x $frac{1}{1000}$ km = 4km

Vậy 4000m = 4km

d) 4dm = …hm

Xem thêm:: Thai 27 tuần: 4 điều mẹ nhất định phải biết! • Hello Bacsi

Vì 1hm = 10dam = 100m = 1000dm

1dm = hm

Nên 4dm = 4 x $frac{1}{1000}$hm = $frac{1}{1000}$hm

Vậy 4dm = $frac{4}{1000}$ hm

e) 2m15cm = …cm

Vì 2m = 200cm

Nên 2m 15cm = 200cm + 15cm = 215cm.

Vậy 2m15cm = 215cm

g) 1536m = …km…m

Ta có: 1536m = 1000m + 536m = 1km + 536m = 1km 536m.

Vậy 1536m = 1km 536m

Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo độ dài:

Phương pháp:

– Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện các phép tính như tính các số tự nhiên.

– Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

– Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo độ dài với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm đơn vị độ dài vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3cm + 9cm = …cm

Hai số đo đều có đơn vị đo là cm

Ta có: 3 + 9 = 12

Nên 3cm + 9cm = 12cm

b) 21dm + 40dm = …dm

Hai số đo đều có đơn vị đo là dm

Xem thêm:: 1 Vạn là bao nhiêu? 1 vạn tệ bằng bao nhiêu tiền Việt

Ta có: 21 + 40 = 61

Nên 21dm + 40dm = 61dm

c) 14m + 3dm = …dm

14m + 3dm = 140dm + 3dm = 143dm. Vậy 14m + 3dm = 143dm

d) 14hm – 5m = …m

14hm – 5m = 1400 – 5m = 1395m.

Vậy 14hm – 5m = 1395m

e) 15dm x 3 = …dm

Ta có 15 x 3 = 45

Nên 15dm x 3 = 45dm

f) 48mm : 4 = …mm

Ta có 48 : 4 = 12

Nên 48mm : 4 = 12mm

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo độ dài

Phương pháp:

– Khi so sánh các đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

– Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < , > , = ) vào chỗ chấm:

a) 4m…10m

Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là m.

Mà 4 < 10.

Vậy 4m < 10m

Xem thêm:: Kích Thước Sân Bóng Đá Rộng Bao Nhiêu Mét Là Đạt Chuẩn?

b)12cm…11cm

Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là cm.

Mà 12 > 11.

Vậy 12cm > 11cm

c)113cm…11m3cm

Ta có 11m3cm = 11m + 3cm = 1100cm + 3cm = 1103cm.

Mà 113cm < 1103cm.

Vậy 113cm < 11m3cm

d) 20km – 5hm…15hm

Ta có 20km – 5hm = 200hm – 5hm = 195hm.

Mà 195hm > 15hm.

Vậy 20km – 5hm > 15hm

Dạng 4: Toán có lời văn:

Ví dụ: Mảnh vải thứ nhất dài 1m5cm, mảnh vải thứ hai dài gấp 4 lần mảnh vải thứ nhất. Hỏi mảnh vải thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp:

– Đổi 1m 5cm thành đơn vị cm.

– Tính độ dài mảnh vài thứ hai theo đơn vị cm sau đó đổi thành đơn vị dm.

Bàigiải:

Đổi 1m 5cm = 105cm

Độ dài mảnh vài thứ hai là:

105 x 4 = 420 (cm)

420cm = 42dm

Đáp số: 42dm

Cám ơn bạn đọc đã đọc hết bài viết kiến thức chuyên sâu của gtvthue.edu.vn

Ngọc Hà

Ngọc Hà là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website gtvthue.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button