Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Trần Viết Đài

Họ và tên: Trần Viết Đài    
Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di động: 0938627786
E-mail: tvdai.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:     

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng khi có hợp đồng với chủ đầu tư.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Các môn giảng dạy

  • Hệ trung cấp: An toàn lao động, Trắc địa, thực tập trắc địa, bảo vệ môi trường giao thông vận tải, thực tập tay nghề cơ bản, cấp thoát nước và công trình.
  • Hệ cao đẳng (thỉnh giảng): Môi trường trong xây dựng.
  • Hệ đại học (thỉnh giảng): Trắc địa đại cương, thực tập trắc địa.

 
Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài báo

  • Trần Viết Nguyên, Trần Viết Đài. 2013. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư  khu vực phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, số 3, trang 10-18.
In bài