Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Phạm Hưng


Họ và tên: Phạm Hưng
Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di động: 0905329913
Email: phung.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng khi có hợp đồng với chủ đầu tư.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Các môn giảng dạy

  • Hệ trung cấp:       Tổ chức thi công, khảo sát thiết kế đường, vật liệu xây dựng
  • Hệ đại học (thỉnh giảng): Vật liệu xây dựng

 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

In bài