Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của TCCN khóa 11

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của các lớp TCCN khóa 11 được áp dụng từ ngày 21/9/2015.
Hệ 02 năm: tải tại đây Thời khóa biểu hệ THPT
Hệ 03 năm: tải tại đây Thời khóa biểu hệ Cơ sở

In bài