Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2014

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
 Hệ Trung cấp chuyên nghiệp – Năm 2014
 A. ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP:                         

TT

Ngành

Ngày ôn tập

Phòng học

Nội dung      ôn tập

Số tiết

Giáo viên

Ghi chú

1

Xây dựng cầu đường

Ngày 30/6+01/7/2014

D-1.1

LT+TH Cầu

20t

Nguyễn Văn Ngôn

37

Ngày 02+03/7/2014

D-1.1

LT+TH Đường

20t

Phan Quang Bình

 

2

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày 30/6+01/7/2014

D-1.2

Lý thuyết TH

20t

Phạm Trường Hiếu

38

Ngày 02+03/7/2014

D-1.2

Thực hành NN

20t

Phạm Trường Hiếu

 

3

Kế toán doanh nghiệp

Ngày 30/6/2014           Sáng 01/7/2014

D-1.3

Lý thuyết TH

10t    5t

Nguyễn Thanh Khanh
Phạm Thị Ngọc Trung

18

Chiều 01/7/2014          Ngày 02/7/2014

D-1.3

Thực hành NN

15t

Phạm Thị Ngọc Trung

 

4

Điện công nghiệp và dân dụng

Sáng 30/6/2014           Chiều 30/6/2014

D-1.4

Lý thuyết TH

5t       5t

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Xuân Tính

14

Sáng 01/7/2014

D-1.4

Thực hành NN

5t

Nguyễn Minh Tuấn

 

5

Bảo trì sửa chữa ô tô

Sáng 30/6/2014          Chiều 30/6/2014         Ngày 01/7/2014

D-1.5

Lý thuyết TH

5t       5t     10t

Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Tất Thành      Phan Tấn Đàn

17

6

X1+ X2 + C1+Đ1+ K1

Ngày 04/7/2014    Sáng 05/7/2014

C-3.2

Chính trị

15t

Trần Hoàng Đợi

124

* Thời gian bắt đầu buổi học:        Sáng: 7h15’;    Chiều: 13h00’.
B. THI TỐT NGHIỆP:                                            
1. Thi tốt nghiệp lần 1:
- Chính trị:                             Ngày 14/7/2014 
- Lý thuyết tổng hợp:           Ngày 15/7/2014 
- Thực hành nghề nghiệp:   Ngày 16/7/2014
            2. Thi tốt nghiệp lần 2:                     Tháng 12/2014. 
            

In bài