Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Kế hoạch ôn tập thi Tốt nghiệp các lớp TCCN khóa 10

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

GIAO THÔNG HUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp – Năm 2016

 
A. ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP:                         

TT

Ngành

Ngày ôn tập

Phòng học

Nội dung      ôn tập

Số tiết

Giáo viên

1

Xây dựng cầu đường

Ngày 12/7/2016

D-1.1

LT+TH Xây dựng cầu

10

Nguyễn Văn Ngôn

Ngày 13/7/2016

LT+TH Xây dưng đường

10

Phan Quang Bình

2

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày 12/7/2016

D-1.2

Lý thuyết TH

10

Phạm Trường Hiếu

Ngày 13/7/2016

Thực hành NN

10

Phạm Trường Hiếu

3

Kế toán doanh nghiệp

Ngày 12/7/2016

D-1.3

Lý thuyết TH

5

5

Nguyễn Thanh Khanh

Phạm Thị Ngọc Trung

Sáng 13/7/2016

Thực hành NN

5

Phạm Thị Ngọc Trung

4

Điện công nghiệp và dân dụng

Sáng 12/7/2016

D-1.4

Lý thuyết TH

5

Nguyễn Xuân Tính

Sáng 13/7/2016

Thực hành NN

5

Nguyễn Minh Tuấn

5

Bảo trì sửa chữa ô tô

Ngày 12/7/2016

Ngày 13/7/2016

Ngày 14/7/2016

D-1.5

Lý thuyết TH

10

10

10

Nguyễn Tất Thành

Phan Tấn Đàn

Nguyễn Hữu Trí

Ngày 15/7/2016

Xưởng

Thực hành NN

10

Trung tâm bảo trì và sửa chữa ô tô

6

X1 + X2 + C1

+ Đ1 + K1

Sáng 11/7/2016

C-2.2

Chính trị

5

Trần Hoàng Đợi

* Thời gian bắt đầu buổi học:        Sáng: 7h15;    Chiều: 13h00;
B. THI TỐT NGHIỆP:                                          
1. Thi tốt nghiệp lần 1:
- Chính trị:                             Ngày 19/7/2016
- Lý thuyết tổng hợp:           Ngày 20/7/2016
- Thực hành nghề nghiệp:   Ngày 21/7/2016
2. Thi tốt nghiệp lần 2:                   Tháng 12/2016
 

     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

 

ThS. Ngô Sĩ Các

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

ThS. Phạm Hưng Phúc

 

 

 

In bài