Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Nguyễn Ánh Vân


Họ và tên:  Nguyễn Ánh Vân
Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn:  

  • Thạc sĩ Văn học Việt Nam
  • Cử nhân Kế toán

Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di dộng:
Email: navan.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:

  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (giải Nhì 2014)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013, 2014)
  • Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014)

Nhiệm vụ
 
Các môn giảng dạy
 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

Bài báo

  • Nguyễn Ánh Vân. 2013. Các dạng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ.Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 2, số 11, trang 140-145. 
In bài