Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Giới thiệu

PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC HỌC SINH 
Địa chỉ:           Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

                      365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại:      054.3886600 - 054.3823044 – nhánh 101, 102, 103


Trưởng phòng:            Thạc sĩ Ngô Sĩ Các

Phó trưởng phòng:      Thạc sĩ Đặng Văn Phước


Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh của Trường; quản lý cấp phát chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.
2. Phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các ngành, nghề.
3. Quản lý các lớp liên kết đào tạo cao đẳng, đại học.
4. Thực hiện công tác giáo vụ.
5. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê đào tạo định kỳ theo quy định của cơ quan cấp trên và của Hiệu trưởng;
6. Thực hiện công tác quản lý người học; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động và những hoạt động ngoài giờ học khác cho người học.
7. Đề xuất thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật người học; chủ động phối hợp các khoa, trung tâm chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
8. Xây dựng nội dung chương trình tư vấn, hỗ trợ người học trong học tập và rèn luyện.
9. Quản lý Ký túc xá.

In bài