Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Nguyễn Anh Dũng


Họ và tên:  Nguyễn Anh Dũng
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải đường sắt
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di dộng:
Email: nadung.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:
 
Nhiệm vụ
 
Các môn giảng dạy
 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

In bài