Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Giới thiệu

PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 
Thành lập ngày 01-4-2015 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Địa chỉ:  Tầng II, Nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

_______365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế

 
Quyền trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy

 


Các thành viên phòng Quản trị cơ sở vật chất


Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng và thực hiện kế 

hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức; thực hiện công 
tác bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật.
3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân.
4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của Trường hàng tuần và 
hàng tháng.
5. Quản lý và thực hiện các hoạt động hậu cần phục vụ cho làm việc, giảng dạy, 
học tập; quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ 
trật tự, an ninh.
6. Quản lý xe ô tô phục vụ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.
  •  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, phần mềm tin học. 

  •  Thực hiện công tác quản lý tài sản, lập sổ theo dõi; phối hợp với Phòng Tài chính kế toán quản lý giá trị tài sản.

  •  Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo trì cơ sở vật chất.

  •  Thực hiện công tác quản lý và kiểm tra kỹ thuật công trình và vật kiến trúc, trang thiết bị, trang thông tin điện tử, phương tiện cơ giới, hệ thống điện và nước.

  •  Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện thanh lý tài sản và kiểm kê tài sản hàng năm.

  •  Quản lý và lưu trữ hồ sơ đất, các công trình và vật kiến trúc bao gồm: nhà làm việc, phòng học, các cơ sở thí nghiệm, thực hành, nhà công vụ, nhà ăn, bãi giữ xe, Ký túc xá và Nhà thi đấu.

  •  Quản lý và lưu trữ hồ sơ hệ thống điện, nước, điện thoại, âm thanh, ánh sáng, cây xanh của Trường.

 

 

 

In bài