Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Nguyễn Thị Ngọc Huyền


Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn:  

  • Cử nhân Tiếng anh
  • Đang học Cao học Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di dộng:
Email: ntnhuyen.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng (bằng khen, giải thưởng):
 
Nhiệm vụ
 
Các môn giảng dạy
 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

In bài