Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Ngô Quốc Hưng 
Họ và tên: Ngô Quốc Hưng
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Số điện thoại di động: 0989229029
Email:   ngqhung.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:


Nhiệm vụ

  • Trực tiếp theo dõi và quản lý hệ thống Website, Email của Trường.
  • Hỗ trợ phần mềm, ứng dụng CNTT.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

 
Các môn tham gia giảng dạy


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài báo

  • Nguyễn Xuân Trung, Đinh Vương Hùng, Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Quốc Hưng, Trần Như Khánh. 2015. Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.
  • Ngo Quoc Hung, Pham Van Tuan. 2012. A speaker recognition system using combination method between vector quantization and gaussian mixture model. Jounal of Sciene & Technology, The University of Danang, Vol 12 (No 1), page 29-34.

Sáng kiến

  • Ngô Quốc Hưng. 2014. Cải tạo phục hồi hai cabin điện tử. Loại A.
  • Ngô Quốc Hưng, Đặng Thị Hoài Phương. 2014. Xây dựng và quản lý hệ thống thư viện trực tuyến. Loại C
  • Nguyễn Đăng Thông, Ngô Quốc Hưng. 2015. Kỷ yếu kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Trung học Giao thông vận tải Huế. Loại B.

 

In bài