Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Giới thiệu

PHÒNG KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


  
Địa chỉ:____Tầng II nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 __________365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Điện thoại:  054.3823044 – nhánh 119

Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trung

Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý các dự án, đề tài, thử nghiệm khoa học và công nghệ.
2. Tổ chức và quản lý hoạt động sáng kiến, sở hữu trí tuệ của Trường.
3. Tổ chức thẩm định, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu khoa học; quản lý Thư viện; quản lý và lưu trữ thông tin, tư liệu, hình ảnh của Trường.
4. Tổ chức và thực hiện hoạt động hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
5. Tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp.
6. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các khoa, trung tâm, tổ bộ môn thuộc Trường xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần, cải tiến và phát triển cách thức thi, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
7. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo.
8. Tổ chức đánh giá giáo viên và tổ chức cho người học đánh giá, nhận xét giáo viên.
9. Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

In bài