Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Trần Lê Uyên Phương

 

 
Họ và tên:  Trần Lê Uyên Phương
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại di dộng:
Email: tluphuong.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:

  • Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (giải Ba, 2012)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012, 2014)

Nhiệm vụ
 
Các môn giảng dạy
 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

In bài