Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Phòng Đào tạo
Giới thiệu
Chi tiết
Ngô Sĩ Các
Chi tiết
Đặng Văn Phước
Chi tiết
Lê Thị Bích Hiền
Chi tiết
Nguyễn Đặng Phước Lâm
Chi tiết
Nguyễn Thanh Bảo Quỳnh
Chi tiết
Nguyễn Đăng Hoàng Tú
Chi tiết
Đinh Tuấn Anh
Chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Huệ
Chi tiết
Nguyễn Xuân Huy
Chi tiết
Hoàng Trọng Kim Trường
Chi tiết
Đào Ngọc Quí
Chi tiết
Võ Dương Thành
Chi tiết
Trương Thị Mỹ Phúc
Chi tiết
Lê Văn Phú
Chi tiết
Trần Anh Minh
Chi tiết
Ngô Thùy Chi
Chi tiết
Nguyễn Anh Dũng
Chi tiết
Nguyễn La Lệ
Chi tiết
Nguyễn Ngọc Tùng
Chi tiết
Nguyễn Ánh Vân
Chi tiết
Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng
Giới thiệu
Chi tiết
Nguyễn Xuân Trung
Chi tiết
Hoàng Hùng
Chi tiết
Nguyễn Văn Sơn
Chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Chi tiết
Ngô Quốc Hưng
Chi tiết
Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Giới thiệu
Chi tiết
Nguyễn Xuân Thủy
Chi tiết
Huỳnh Văn Đính
Chi tiết
Hoàng Hương Trầm
Chi tiết
Châu Nguyễn Thùy Dương
Chi tiết
Phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu
Chi tiết
Lê Thị Loan
Chi tiết
Lê Văn Anh
Chi tiết
Trần Lê Uyên Phương
Chi tiết
Nguyễn Thị Lệ Thu
Chi tiết
Ngô Thị Kiều Oanh
Chi tiết
Phòng Tổ chức – Hành chính
Giới thiệu
Chi tiết
Trần Cảnh
Chi tiết
Nguyễn Anh Tài
Chi tiết
Võ Thị Ngọc Anh
Chi tiết
Đặng Thị Hoài Phương
Chi tiết
Nguyễn Phương Long
Chi tiết
Nguyễn Đức Tuệ
Chi tiết
Ngô Kim Nam
Chi tiết
Hồ Xuân Đạo
Chi tiết
Nguyễn Đăng Trí
Chi tiết
Dương Viết Xuân
Chi tiết
Châu Thị Huyền Trâm
Chi tiết
Châu Thị Chiến
Chi tiết