Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Ngô Tuấn Huy


Họ và tên:  Ngô Tuấn Huy
Năm sinh:  1970
Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại di dộng: 0983.959.907
Email: nthuy.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng:

  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (2009, 2010)

 
Các môn giảng dạy

  • Hệ sơ cấp: Nghiệp vụ vận tải
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ: Nghiệp vụ vận tải
  • Hệ trung cấp: Kỹ năng giao tiếp, Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Lý thuyết tài chính – tiền tệ
  • Hệ cao đẳng: Kỹ năng tiếp cận nghề nghiệp
  • Hệ đại học (liên thông): Tín dụng ngân hàng; Tài chính tiền tệ; Thanh toán quốc tê

  
Hoạt động khoa học, sáng kiến

1. Đề tài (1 cấp cơ sở)

  • Đề tài cấp cơ sở Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô. Tham gia nghiên cứu. Loại B

2. Giáo trình, tập bài giảng

  • Ngô Tuấn Huy. 2014. Tập bài giảng Marketing cơ bản (Dành cho học sinh hệ trung cấp).

3. Sáng kiến

  • Ngô Tuấn Huy. 2015. Áp dụng sơ đồ Gantt trong thực hiện kế hoạch thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp của học sinh ngành kế toán doanh nghiệp khoá 9, hệ TCCN. Loại C

 

In bài