Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Trần Hoàng Đợi


Họ và tên:   Trần Hoàng Đợi
Năm sinh:  1984
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học
Chức vụ: Giáo viên Bộ môn cơ bản và CNTT
Số điện thoại di dộng: 0942.593727
Email:   thdoi.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng (bằng khen, giải thưởng):   

 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2015)
 • Gương mặt Thanh niên tiêu biểu ngành Giao thông vận tải (2015)
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2015)
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2011, 2012, 2013, 2014)
 • Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc (giải Ba - 2012)
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012


 
Các môn giảng dạy

 • Hệ trung cấp: Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật
 • Hệ cao đẳng (thỉnh giảng): Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Hệ đại học (thỉnh giảng): Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam., Pháp luật đại cương


 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

1. Bài đăng kỷ yếu, tạp chí (6 bài)

 • Trần Hoàng Đợi, Nguyễn Thị Quyên. 2016. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946, Đại học Sư phạm Huế & Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh, tháng 5-2016, trang 80.
 • Trần Hoàng Đợi. 2015. Dấu ấn của Ph. Ăngghen trong bộ tư bản của C. Mác. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Ph. Ăngghen, Trường Chính trị Gia Lai.
 • Nguyễn Thị Quyên, Trần Hoàng Đợi. 2015. Người nông dân Việt Nam trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Khoa học Huế, số tháng 5-2015, trang 165.
 • Trần Hoàng Đợi, Nguyễn Thị Quyên. 2015. Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy.Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số tháng 6-2015, trang 412-417.
 • Nguyễn Đăng Thông, Trần Hoàng Đợi. 2015. Dạy học tích cực môn Giáo dục chính trị bằng sơ đồ tư duy. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số đặc biệt tháng 6-2015, trang 46-48,59.
 • Nguyễn Thị Quyên, Trần Hoàng Đợi. 2015. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tập 1, trang 365-371.
 • Trần Hoàng Đợi, Nguyễn Thị Quyên. 2014. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn của một nhà chiến lược. Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường Đại học Phú Xuân, lần thứ IV, năm 2014, trang 51-57.

2. Đề tài

 • Đề tài cấp cơ sở Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, mã số KHCN-01-2014. Dạy học môn học Giáo dục chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp bằng sơ đồ tư duy. Chủ nhiệm đề tài.

3. Sáng kiến

 • Trần Hoàng Đợi. 2011. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Loại B.
In bài