Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Nguyễn Lưu Kỳ


Họ và tên:   Nguyễn Lưu Kỳ
Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính
Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn cơ bản và CNTT
Số điện thoại di dộng:
Email:   nlky.gtvthue@gmail.com
Danh hiệu, khen thưởng (bằng khen, giải thưởng):   
 
Các môn giảng dạy
 
Hoạt động khoa học, sáng kiến

Sáng kiến

  • Nguyễn Lưu Kỳ, Trần Hữu Tấn, Nguyễn Đăng Thông, Nguyễn Xuân Trung. 2009. Giải pháp quản lý, vận hành, bảo vệ mạng tin học nội bộ (LAN), mạng internet và thiết bị tin học. Loại C.
In bài