Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Sáng kiến cấp trường năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 784/QĐ-THGTVT ngày   08  tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế)

In bài