Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Đề tài khoa học cấp trường năm 2013

Nghiên cứu tích hợp các môn học Đạo đức người lái xe ô tô, Kỹ thuật lái xe ô tô với Thực hành lái xe ô tô.
 

Mã số: KHCN-01-2012
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Tham gia thực hiện: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A

 
Công nhận kết quả: Quyết định số 418/QĐ-THGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

In bài