Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Đề tài khoa học cấp trường năm 2012

 
Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương.
Research and manufacture of high strength concrete f’c = 60MPa made from local materials.

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài:
Tham gia thực hiện:
Xếp loại:

KHCN-02-2012
ThS. Nguyễn Văn Ngôn
ThS. Lê Thanh Phong
Xuất sắc

Công nhận kết quả: Quyết định số 37/QĐ-THGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

In bài