Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Đề tài khoa học cấp trường năm 2015

1. Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng bằng vật liệu địa phương

Mã số: KHCN-01-2015
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Lê Thanh Phong
Tham gia thực hiện:  ThS. Trương Nhật Tân
Xếp loại:  B

 

In bài