Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Đề tài khoa học cấp trường năm 2014

1. Dạy học môn học Giáo dục chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp bằng sơ đồ tư duy

Mã số: KHCN-01-2014
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Hoàng Đợi
Tham gia thực hiện:  ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại:  B

 


2. Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô

Mã số: KHCN-02-2014
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thanh Khanh
Tham gia thực hiện:  ThS. Ngô Tuấn Huy
Xếp loại:  B

 
 

In bài