Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Năm 2012

 

1. Đặng Đức Cường*Đặng Văn Phước**Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 2/2012, trang 151-155.
 
* Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 

TÓM TẮT
Thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người là phương tiện được đánh giá rất thích hợp cho các hoạt động du lịch, thể thao cá nhân với vùng sông nước của nước ta nhưng hầu như vẫn chưa được các tổ chức, cá nhân nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoặc nhập khẩu. Nhằm mục đích bước đầu xây dựng lý thuyết thiết kế, quy trình chế tạo thuyền cánh ngầm. Chế tạo và thử nghiệm sản phẩm để kiểm nghiệm lý thuyết thiết kế, chúng tôi đã thực hiện đề tài cao học “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người - Human powered hydrofoil”. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.
Từ khóa: thuyền cánh ngầm, sức người, thiết kế, chế tạo.2. Thai Thanh Ha*, Le Thi Van Hanh*, Nguyen Thanh Khanh**. How public administration reform performance can be measured by provincial competitiveness index and per capita GDP in Vietnam. Journal of Science, Hue University, Vol. 70, No 1 (2012) pp. 29-37.
 
*  National Academy of Public Administration
**  Hue Intermediate School of Transport

ABSTRACT 
This study was conducted to measure the causality between public administration reforms (PAR), provincial competitiveness and GDP per capita in Vietnam. Factor analysis was firstly adopted, and then followed by the log linear regression. It has been found that there were causality linkages between those parameters mentioned above. Namely, legal institutions were the main huddles for GDP per head, while public administration reform services and public services delivery exert positive impacts on GDP per capita. The dynamism of provincial leadership was also positively influential to the GDP level per head. Conclusions and recommend dations were drawn for Vietnamese policy makers to modernize the public administration reform process.
Keywords: Vietnam, Public administration reform, PCI, per capita GDP.


 

3. Phan Văn Hòa*­­­, Hoàng Hùng**, Nguyễn Trí Lạc*.  Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 76A, số 7, trang 79-86.

 
* Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

TÓM TẮT

 Trong những năm gần đây, đào tạo lái xe ô tô hạng B2 đã trở thành yêu cầu bức thiết ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, đây là nghề mới phát triển nên nhiều cơ sở chưa đáp ứng kịp các điều kiện phục vụ đào tạo, đặc biệt lực lượng giảng viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, khung chương trình và công tác tổ chức giảng dạy... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo lái xe của các cơ sở nói chung và trường Trung học giao thông vận tải Huế nói riêng. Chính vì thế, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô hạng B2 là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu đào tạo, đặc biệt là lái xe ô tô các hạng ở Trường Trung học giao thông vận tải Huế năm năm qua là khá lớn và tăng mạnh qua các năm, bình quân hàng năm hiện nay hơn 4 nghìn người. Qua khảo sát, chất lượng học viên tốt nghiệp ra trường được xã hội đánh giá tốt. Kết quả phân tích hồi quy theo bước đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường cho thấy, đã có nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường như hoạt động dạy và học, công tác tổ chức quản lý, cơ sở vật chất...
 Từ khóa: Chất lượng, đào tạo, nghề lái xe ô tô hạng B2


 

4. Đinh Vương Hùng*, Phan Xuân Phương*Nguyễn Xuân Trung**Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 71, số 2, trang 153-163.
 
* Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế         
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế       


TÓM TẮT
Bài báo này trình bày việc thiết kế, xây dựng và khảo nghiệm hệ thống sấy tỏi dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên. Không khí đi qua bộ thu nhiệt (collector) được nung nóng rồi đi qua giá sấy có các khay sấy được xếp tầng trong buồng sấy. Đồng thời, buồng sấy hấp thụ trực tiếp năng lượng mặt trời qua mái kính trong suốt. Không khí đối lưu tự nhiên qua hệ thống sấy nhờ sự chênh lệch nhiệt độ, cách bố trí luồng khí và hai quạt cầu trên mái buồng sấy. Trong ngày nắng, kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ không khí ra khỏi bộ thu nhiệt và trong buồng sấy cao hơn so với nhiệt độ môi trường từ 10-20 oC. Sự gia tăng nhiệt độ trong buồng sấy đạt đến 50-55 oC trong khoảng ba giờ từ giữa trưa. Với 240 kg tỏi, lượng hơi ẩm trung bình mất đi là 1,42 kg/giờ tương ứng với tốc độ sấy 0,31 %/giờ. Tỏi sau sấy đạt độ ẩm trung bình phần thân củ là 55 %, phần vỏ lụa là 8 %, phù hợp với yêu cầu bảo quản lâu dài. 
Từ khóa: kiểu hỗn hợp, năng lượng mặt trời, sấy tỏi, quạt cầu, nhiệt độ, độ ẩm. 

Xem toàn văn: http://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/147.pdf


 


5. Nguyễn Đăng Thông*. Đào tạo lái xe ô tô - Cần đổi mới phương pháp Dạy học theo hướng tích hợp. Tạp chí Giao thông vận tải , 11/2012, trang 57-58.
 
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 

Ngày nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động và do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Cần đạo tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội, của thị trường lao động, đặc biệt là năng lực thực hiện, tính sáng tạo, tính tự lực và trách nhiệm. Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới trong sự phát triển nguồn nhân lực. Bài báo đề cập đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp trong đào tạo lái xe ô tô nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.


 

 

6. Lê Văn Tụy*, Nguyễn Tất Thành**, Nguyễn Tiến Lợi***Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 53, số 4, trang 56-61.* Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng         
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế       
*** Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình


TÓM TẮT
Bằng cách thiết kế thêm cơ cấu điều khiển cắt nhiên liệu khi phanh khẩn cấp cho ô-tô tập lái từ phía giáo viên dạy lái, quá trình phanh không những hiệu quả và an toàn hơn mà còn cho phép giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm hao mòn cho ly hợp xe tập lái. Tuy nhiên để có thể tổng quát hóa việc áp dụng, thì cơ cấu kiểm soát nhiên liệu khi phanh của ô-tô tập lái cần được đánh giá bằng thực nghiệm. Bài báo này so sánh tiêu hao nhiên liệu và hao mòn ly hợp của xe tập lái khi phanh khẩn cấp từ giáo viên dạy lái. Kết quả thử nghiệm theo chu trình lái ECE1504 trên băng thử ô-tô CD-48” cho thấy việc thiết kế thêm cơ cấu điều khiển này đã làm giảm tiêu hao nhiên liệu từ 14% đến 17%; trong khi hiệu quả về hao mòn ly hợp của xe tập lái có thể giảm khoảng 80%
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nhiên liệu; xe tập lái; phanh khẩn cấp; tiêu hao hiên liệu; hao mòn ly hợp; chu trình lái; băng thử ô-tô CD-48”.


 

In bài