Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Năm 2015

1. Trần Hoàng Đợi*. Dấu ấn Ph. Ăngghen trong bộ tư bản của C.Mác. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Phriđrich Ăngghen, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, tháng 11-2015, trang 50.
 

 * Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 
 
                                                                          

 
Nói đến bộ Tư bản, hẳn người ta sẽ nhắc ngay đến tên C.Mác, bởi bộ Tư bản là tác phẩm thiên tài của ông đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình để suy nghĩ, nghiên cứu và thể hiện. Đó là bộ sách mà người ta luôn luôn ngạc nhiên về sự kỳ vĩ mà luôn luôn bộc lộ ra những điều mới mẽ. Bộ sách này cho đến nay đã khẳng định được giá trị vô song mà nhân loại còn cần phải khám phá rất lâu dài. Tuy vậy, chính C.Mác có lần chỉ vào bộ Tư bản và nói rằng: Chính đây là của Ăngghen. Với lời khẳng định này của người trong cuộc, chúng ta có thể thấy rằng Ph. Ăngghen có công lao vô cùng to lớn đối với sự ra đời của một kiệt tác vĩ đại của lịch sử nhân loại.2. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**. Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Khoa học Huế, số tháng 5-2015, trang 165.
 

 * Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 
 ** Trường Đại học Phú Xuân
                                                                          

 
Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có muôn vàn những giá trị quý báu cần tiếp nối, nâng tầm, và chính nó cũng chứa đựng muôn vàn tình thương yêu Người dành cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trong tình yêu thương mênh mông đó vẫn thể hiện rõ những tình cảm, trăn trở của Người đối với nông dân Việt Nam. Tình cảm của Người đối với giai cấp nông dân Việt Nam sẽ mang lại cho chúng ta những định hướng cơ bản để giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp – nông dân – nông thôn hiện nay ở nước ta.3. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**. Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 6/2015, trang 412-417.
 
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 
** Trường Đại học Phú Xuân

 
Tóm tắt
Nâng cao hiệu quả của hoạt động thảo luận nhóm là một phần tất yếu của nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục Đại học ở nước ta hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung kiến giải việc tiến hành hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp Sơ đồ tư duy, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị.4. Nguyễn Thanh Khanh* Nguyễn Thị Minh Hòa**. Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 109, số 10 (2015), trang 173-182.
 
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 

** Trường Đại học Kinh tế Huế

 
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo đánh giá của học viên. Kết quả nghiên cứu từ số liệu khảo sát 152 học viên đang học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe cho thấy có 6 tiêu chí tác động đến quyết định lựa chọn cơ sở đào tạo lái xe ô tô của học viên là chi phí học, chất lượng đội ngũ giáo viên, dịch vụ đầy đủ, cơ sở vật chất, phương tiện, kế hoạch và thời gian học linh động, và thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Ba tiêu chí học viên ưu tiên hàng đầu là chất lượng đội ngũ giáo viên, kế hoạch và thời gian học linh động, và cơ sở vật chất, phương tiện. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế và Trường Cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng là 2 thương hiệu cạnh tranh trực tiếp, có mức độ liên tưởng, đánh giá cao của học viên về 3 tiêu chí được ưu tiên hàng đầu và vượt trội hơn các cơ sở đào tạo lái xe khác.

Từ khóa: định vị thương hiệu, cơ sở đào tạo lái xe, học viên, thương hiệu5. Nguyễn Thị Quyên*, Trần Hoàng Đợi**Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tập 1, trang 365-371.
 
* Trường Đại học Phú Xuân
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế


Bản sắc dân tộc là yếu tố quyết định sự sống còn của mỗi dân tộc. Thực tế lịch sử đã cho thấy, mất nước có thể còn giành lại độc lập, mất bản sắc là mất tất cả, mất vĩnh viễn. Bởi vậy, vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc luôn nóng hổi, thường xuyên và cấp bách dù bối cảnh lịch sử có khác nhau. Xưa, cha ông ta là những anh hùng trong cuộc đấu tranh dựng nước và gữ nước song song với cuộc đấu tranh chồng đồng hóa; nay - thời đại Hồ Chí Minh, có một anh hùng luôn đau đáu với cốt cách dân tộc, truyền thống cha ông, đó là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người đã để lại những tư tưởng sâu sắc, còn nguyên giá trị về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời đại mới.6. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Nguyễn Hoài Đức***. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 101, số 2 (2015), trang 207-219.
 
 
* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
*** Công an tỉnh Quảng Trị

 
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ (CLDV) cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số liệu điều tra được thu thập từ 189 khách hàng theo phương pháp chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên đơn giản. Phương pháp kiểm định KMO và Bartlett, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), ANOVA, tương quan và hồi quy được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV cung cấp nước sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, đó là “Thái độ và quy trình giao dịch" và "Chất lượng sản phẩm nước". Từ đó đưa ra 4 nhóm giải pháp nâng cao CLDV cung cấp nước sinh hoạt nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.


 


7. Trương Nhật Tân*, Trần Thế Truyền**. Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Trường Đại học Duy Tân, 6-7/7/2015, trang 1224-1231.
 
 
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Giao thông vận tải

 
Tóm tắt 

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Bê tông có cường độ danh định f’c = 30 MPa (ký hiệu là B30)được sử dụng để đúc các mẫu thí nghiệm. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước trên máy nén theo các cấp tảitrọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất max lần lượt là0,3max; 0,4max; 0,7max và 0,8 max. Sau khi nén các mẫu, tiến hành dỡ tải, gia công lại mẫu và đưa vào thínghiệm đo mác chống thấm nước và độ thấm clo. Phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng dư của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Kết quả nghiên cứu cũng cho phép có thể xác định nhanh độ thấm clo từ độ chống thấm nước của bê tông có xét đến hiệu ứng của ứng suất nén trước. Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Bê tông có cường độ danh định f’c = 30 MPa (ký hiệu là B30) được sử dụng để đúc các mẫu thí nghiệm. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước trên máy nén theo các cấp tải trọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất smax lần lượt là 0,3 smax; 0,4smax; 0,7smax và 0,8smax;. Sau khi nén các mẫu, tiến hành dỡ tải, gia công lại mẫu và đưa vào thí nghiệm đo mác chống thấm nước và độ thấm clo. Phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng dư của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Kết quả nghiên cứu cũng cho phép có thể xác định nhanh độ thấm clo từ độ chống thấm nước của bê tông có xét đến hiệu ứng của ứng suất nén trước.

Từ khóa: Bê tông, thí nghiệm, thấm nước, thấm clo, ứng suất, tải trọng, dư.


 

8. Nguyễn Đăng Thông*, Trần Hoàng Đợi*. Dạy học tích cực môn giáo dục chính trị bằng sơ đồ tư duy, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số đặc biệt tháng 6-2015, trang 46-48,59.
 

 * Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 
 
                                                                          

 
Summary
Nowadays, innovation teaching methods in general and teaching methods for political education course in particular is an urgent requirement for educational school activities. Teaching political education course does not only tend to equip students with the basic knowledge about worldview, human view and methodology; to form citizen qualities necessary for learners before integrating into society but also to develop at learners necessary skills appropriate to today world. One of those skills is the arrange and organizing skills in order to live independently, creatively. To meet this requirement, we believe that the use of Mind map in teaching is necessary and effective.  9. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**. Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 18, trang 16-22.
 
 
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 
Tóm tắt
Sấy năng lượng mặt trời là giải pháp hấp dẫn và hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sấy và góp phần bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày thực trạng chế biến cá khô tại Việt Nam và khuyến nghị sử dụng thiết bị sấy năng lượng mặt trời với các thiết kế khác nhau, gồm cả đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức và sấy lai. Trong đó, thiết bị có cấu tạo đơn giản, rẻ tiền thì hiệu suất và năng suất thấp; ngược lại, thiết bị có hiệu suất và năng suất cao thì tuổi thọ cao và đắt tiền. Thiết bị sấy kiểu lều và kiểu tủ thích hợp với quy mô gia đình. Thiết bị sấy đối lưu cưỡng bức kiểu nhà kính, kiểu đường hầm và sấy lai kiểu buồng có thể phù hợp với quy mô thương mại nhỏ. Thiết bị sấy lai đối lưu cưỡng bức kiểu buồng có thể phát triển ở quy mô lớn.

Từ khóa: Sấy cá, năng lượng mặt trời, đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức.

Xem toàn văn: http://tckh.tvu.edu.vn/images/So18/flipBook/index.html


 

10. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Trần Như Khuyên***, Nguyễn Thanh Hải***, Ngô Quốc Hưng*, Trần Như Khánh***. Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.
 
 
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

***Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 
Tóm tắt
Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng và thực nghiệm bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời. Trong bộ thu, dòng không khí đi theo hình chữ U qua các phần thu có tấm thu nhiệt phẳng và tấm thu nhiệt sóng chữ V. Phần thu phẳng vừa đóng vai trò thu nhiệt vừa là kênh dẫn để đổi chiều dòng khí. Ở phần thu sóng chữ V, dòng khí tiếp xúc song song cả mặt trên và mặt dưới tấm thu để tăng khả năng nhận nhiệt. Việc mô phỏng được thực hiện bằng toán học và phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng được so sánh với kết quả thí nghiệm trong một ngày đầu mùa hè. Nhiệt độ dòng không khí ra khỏi bộ thu theo mô phỏng đạt cao nhất là 328,9 K, thực tế đạt 327,5 K so với nhiệt độ môi trường là 307,2 K, hiệu suất mô phỏng của bộ thu đạt cao nhất là 54,4 % so với hiệu suất thực tế cao nhất đạt 50,8 %.

Từ khóa:Mô phỏng, bộ thu năng lượng mặt trời, phối hợp, sóng chữ V, sấy.


 

11. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Văn Sơn*Nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 10 (95), trang 28-30.
 
 
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 
Tóm tắt
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung có xét đến tương quan với trình độ học vấn, thâm niên giảng dạy và độ tuổi. Kết quả cho thấy, 13 % giáo viên có nhu cầu giao tiếp ở mức độ cao, 32 % trung bình cao, 21,7 % trung bình, 18 % trung bình thấp và 15,3 % thấp. Không có sự liên hệ giữa nhu cầu giao tiếp với trình độ học vấn và thâm niên giảng dạy. Có mối liên hệ giữa nhu cầu giao tiếp với độ tuổi. Cụ thể là tỷ lệ mức độ giao tiếp cao tăng từ 9,1 % ở độ tuổi dưới 30 dần lên 17,5 % ở độ tuổi 50-60, ngược lại, tỷ lệ mức độ giao tiếp thấp có xu hướng giảm.

Từ khóa: Nhu cầu giao tiếp, học vấn, thâm niên, độ tuổi, giáo viên dạy lái xe ô tô.

Xem toàn văn: http://tapchikhcn.udn.vn/OrtherFile/2016_1_15_16_22_728tapchi-khcn-dhdn-2015-10-final-color.pdf


 

In bài