Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Bài đăng tạp chí, kỷ yếu
Năm 2016
Chi tiết
Năm 2015
Chi tiết
Năm 2014
Chi tiết
Năm 2013
Chi tiết
Năm 2012
Chi tiết
Năm 2011
Chi tiết
Đề tài khoa học và công nghệ
Đề tài khoa học cấp trường năm 2015
Chi tiết
Đề tài khoa học cấp trường năm 2014
Chi tiết
Đề tài khoa học cấp trường năm 2013
Chi tiết
Đề tài khoa học cấp trường năm 2012
Chi tiết
Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh
Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2015
Chi tiết
Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2015
Chi tiết
Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2013
Chi tiết
Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII
Chi tiết
Sáng kiến
Sáng kiến cấp trường năm 2015
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2014
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2013
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2012
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2011
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2010
Chi tiết
Sáng kiến cấp trường năm 2009
Chi tiết