Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Các tổ Công đoàn

· Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo

     Tổ trưởng: Nguyễn La Lệ

· Tổ Công đoàn Liên phòng Tổ chức - Tài chính

     Tổ trưởng: Nguyễn Anh Tài

· Tổ Công đoàn Phòng KH, ĐN và ĐBCL

     Tổ trưởng: Hoàng Hùng       

· Tổ Công đoàn Phòng Quản trị cơ sở vật chất

     Tổ trưởng: Huỳnh Văn Đính  

· Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí giao thông

     Tổ trưởng: Lê Thị Bạch Dương

· Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế

     Tổ trưởng: Phạm Thị Ngọc Trung

· Tổ Công đoàn Khoa Xây dựng

     Tổ trưởng: Trương Nhật Tân

· Tổ Công đoàn Ban Giáo viên thực hành

     Tổ trưởng: Đỗ Trọng Nhân

· Tổ Công đoàn Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

     Tổ trưởng: 
Lê Quang Hoàng

· Tổ Công đoàn Xưởng Thực hành cơ khí ôtô

     Tổ trưởng: Châu Quốc Phong

 

 


In bài