Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Về việc tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm 2013

 

            Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên giáo viên dạy giỏi năm 2013, Ban Tổ chức thông báo các nội dung cụ thể như sau:  

            1. Đăng ký dự thi

            Giáo viên, bao gồm cả giáo viên kiêm nhiệm, đăng ký dự thi tại khoa, ban. Khoa, ban có thể tổ chức hội giảng, giảng thử để chọn cử giáo viên dự thi. Danh sách giáo viên và tên bài giảng đăng ký dự thi do trưởng khoa, ban gửi qua thư điện tử đến Trưởng ban Tổ chức trước ngày 13 tháng 7 năm 2013.

            2. Nộp hồ sơ bài giảng

            Giáo viên dự thi nộp hồ sơ bài giảng cho Ban Tổ chức tại Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng trước ngày 20 tháng 7 năm 2013. Hồ sơ phải sửa chữa, hoàn chỉnh nếu có, phải nộp lại trước ngày 27 tháng 7 năm 2013.

            3. Dự kiến thời gian Hội thi

            Thời gian khai mạc Hội thi là ngày 01 tháng 8 năm 2013, thời gian bế mạc dự kiến là ngày 03 tháng 8 năm 2013./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bài