Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ căn tin

Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu cho thuê mặt bằng làm dịch vụ căn tin trong thời hạn hai năm, như sau:

Cuộc Đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ căn tin phục vụ Cán bộ viên chức và học sinh tại Trường: Giá khởi điểm 24.000.000 đồng/1năm. (6.000.000đ/quý)

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê các dịch vụ nói trên tìm hiểu thêm thông tin tại Tổ Quản trị cơ sở vật chất, Trường Trung học Giao thông vận tải Huế; Địa chỉ 365 Điện Biên Phủ, TP. Huế; Điện thoại (054) 3823044, Fax (054) 3884545.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá: được mua một bộ hồ sơ về đấu giá 200.000 đồng; phải nộp một khoản tiền đặt trước là: 3.000.000 đồng trước 10 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2014;

Thời gian tìm hiểu, trực tiếp xem mặt bằng và đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2014 đến trước 10 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Cuộc đấu giá cho thuê dịch vụ căn tin được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm tổ chức tại Văn phòng Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế, 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Vậy, Nhà trường thông báo cho các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và các tổ chức cá nhân có nhu cầu đến đăng ký tham gia đấu giá.

In bài