Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thông báo tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Tổng kết khóa VI - TCCN

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG HỌC                                                              Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ                                                        
      Số: 307/TB-THGTVT                                  
                                                                                             Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

và Tổng kết khóa VI Trung cấp chuyên nghiệp


 

   Nhà trường thông báo cho tất cả các học sinh trung cấp chuyên nghiệp về kế hoạch tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Tổng kết khóa VI trung cấp chuyên nghiệp như sau:
  * 14h00’ - Ngày 31/8/2012:
Học sinh TCCN- Khóa 6 (2010-2012) tập trung theo lớp tại trường Trung học Giao thông vận tải Huế để làm các thủ tục chuẩn bị cho lễ Tổng kết khóa VI trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể:
- Đăng ký danh sách nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ.
- Đăng ký danh sách để Nhà trường đưa đón bằng phương tiện ô tô từ Trường tới Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh TT-Huế.
- Một số công việc khác chuẩn bị cho buổi lễ do giáo viên chủ nhiệm thông báo.
(Lưu ý: Học sinh đăng ký các danh sách trên tại GV chủ nhiệm chậm nhất tới 16h ngày 31/8/2012).
Học sinh TCCN-Khóa 7 (2011-2013) thực hiện các công tác chuẩn bị lễ theo nội dung sinh hoạt tuần của Giáo viên chủ nhiệm.
* 7h00’ – Ngày 01/9/2012:
Tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm - 41A Hùng Vương, TP. Huế - để dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Tổng kết khóa VI trung cấp chuyên nghiệp.
    Yêu cầu tất cả các học sinh về dự lễ phải mặc đồng phục theo quy định của Nhà trường.
           Những  học sinh TCCN-K6 chưa nhận bằng tại buổi lễ sẽ nhận bằng và bảng điểm tại Hội trường (tầng 3 – nhà A) – Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 01/9/2012.
                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                              (Đã ký)
 
 
                                                                                                  ThS. Phạm Hưng Phúc

In bài