Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thay đổi tên viết tắt của các lớp trung cấp

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TT HUẾ                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC GTVT HUẾ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:250/TB-THGTVT

Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi tên viết tắt của các lớp trung cấp

-------------------------------------------------

 

          Hiện nay do yêu cầu của công tác tuyển sinh, Nhà trường đã mở nhiều ngành nghề mới với số lượng lớp tăng thêm nên dẫn đến việc đặt tên lớp theo trước đây sẽ dài và không mang tính thống nhất. Do đó khó khăn cho công tác quản lý của Nhà trường.

Để đảm bảo cho công tác cũng như tiện lợi trong việc ghi tên lớp của học sinh. Nay Nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên và học sinh về việc thay đổi tên các lớp trung cấp như sau:

 

Stt

Tên ngành

Tên viết tắt

Ghi chú

1

Ngành Xây dựng cầu đường bộ

X1

 

2

Ngành Cơ khí sữa chữa ô tô – Máy xây dựng

C1

 

3

Ngành Hạch toán – Kế toán

K1

 

4

Ngành Tài chính ngân hàng

K2

 

5

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

X2

 

6

Ngành Kỹ thuật máy tính

T1

 

7

Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Đ1

 

 * Ví dụ:  Lớp Xây dựng cầu đường bộ 06A: 06X1A

Trên đây là một số quy định chung của Nhà trường trong việc đổi tên viết tắt ngành đối với hệ trung cấp của Nhà trường.

          Đề nghị các Phòng, Khoa triển khai để học sinh nắm và thực hiện nhằm đảm bảo cho công tác quản lý của Nhà trường được thống nhất trong thời gian tới./

 

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                             ThS. Nguyễn Đăng Thông

Nơi nhận:                                                                                

- Các Phòng, Khoa.

- BGH Nhà trường.

- Lưu ĐT, VT

 

 

In bài