Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in

Được sự chấp thuận của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Trung học Giao thông vận tải Huế thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in bao gồm các loại sau:
 
1. Biên lai thu phí, lệ phí (03 liên)
 

 


- Mẫu số:       01-05/BLP.
- Kích cỡ:       Khổ19 x 11cm.
- Chất liệu:    Giấy BB 56.
- Màu sắc:      Liên 1-đen, liên 2-đỏ cờ, liên 3-xanh côban; đóng số nhảy màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0013500.
- Quy cách:    Bìa giấy ĐN hồng, in màu đen.
- Số liên:        3 liên. Liên 1- Báo soát, liên 2-Giao người nộp tiền, liên 3- Lưu tại cuống; 50 bộ/cuốn.
 
2. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 15.000 đ
 

 


- Mẫu số:       02-05/BGP.
- Kích cỡ:       Khổ 19 x7cm.
- Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
- Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi  màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0006000.
- Quy cách:    Bìa giấy ĐN xanh, in  màu đen.
- Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.
 
3. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 30.000đ
- Mẫu số :      02-05/BGP.
- Kích cỡ:       Khổ 19 x 7cm.
- Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
- Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0000500.
- Quy cách:    Bìa giấy ĐN vàng, in màu đen.
- Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.
 
4. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 70.000 đ
- Mẫu số:       02-05/BGP.
- Kích cỡ:       Khổ 19 x 7 cm.
- Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
- Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0011000.
- Quy cách:    Bìa giấy ĐN lục, in màu đen.
- Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.
 
Các loại biên lai nói trên được sử dụng từ ngày 24 tháng 3 năm 2011.
 

Phòng Tài chính kế toán
 

In bài