Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Lịch thu học phí & lệ phí Năm thứ hai- Kỳ IV - Lớp TCCN-Khóa 7 Năm học 2012- 2013
THÔNG BÁO

LỊCH THU HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Năm thứ hai- Kỳ IV - Lớp TCCN-Khóa 7

Năm học 2012- 2013

 

 
Mức thu theo NĐCP số:49/2010/CP ngày 14/05/2010 và CV số 322/GTVT ngày 25/10/2011 cụ thể như sau:

Stt

 

LỚP

HỌC PHÍ

 KỲ IV

LỆ PHÍ

 BTN

TỔNG CỘNG

 

Thời hạn nộp

I.

Hệ TN & CTN-PTTH :

 

 

 

 

1

Ngành kinh tế

1.470.000

30.000

1.500.000

10/01->28/02/2013

2

Ngành kỹ thuật

1.680.000

30.000

1.710.000

-

II.

HỆ THCS:

 

 

 

 

1

Ngành kinh tế

1.470.000

 

1.470.000

20/02->20/03/2013

2

Ngành kỹ thuật

1.680.000

 

1.680.000

-

  Quá thời hạn qui định trên học sinh nào không nộp học phí và lệ phí, phòng Đào tạo sẽ kiểm tra và xử lý theo qui chế của Nhà trường.
  Phòng Đào tạo và Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm thông báo cho học viên thực hiện đúng lịch thu trên.
 

Huế, Ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

 

In bài