Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Kết quả thi tốt nghiệp năm 2014 của các lớp liên thông

Kết quả thi tốt nghiệp Lớp CE12XD33A
Kết quả thi tốt nghiệp Lớp CE12XD33B
Kết quả thi tốt nghiệp Lớp DE11KT33
Kết quả thi tốt nghiệp lần 02, Lớp CE11XD33

In bài