Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe Khóa 1

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe Khóa 1

(Kèm theo Công văn số      /THGTVT-KHĐN ngày    tháng 12 năm 2012 của

Trường Trung học Giao thông vận tải Huế)

  

Thời gian

Nội dung

Giáo viên

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Khai mạc

 

8 g 0’

Chuyên đề 1 (Văn bản quy phạm pháp luật)

ThS. Ngô Sĩ Các

13 g 30’

Chuyên đề 2 (Giao tiếp sư phạm)

ThS. Nguyễn Xuân Trung

Ngày 18 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Chuyên đề 3 (Thiết bị dạy học)

ThS. Nguyễn Hữu Trí

13 g 30’

Chuyên đề 4 (Phương pháp dạy học)

ThS. Nguyễn Xuân Trung

Ngày 19 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Chuyên đề 3

ThS. Nguyễn Hữu Trí

13 g 30’

Chuyên đề 4

ThS. Nguyễn Xuân Trung

Ngày 20 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Chuyên đề 4 (theo nhóm)

Các giáo viên mẫu

13 g 30’

Chuyên đề 4

ThS. Nguyễn Xuân Trung

Ngày 21 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Chuyên đề 4 (theo nhóm)

Các giáo viên mẫu

13 g 30’

Chuyên đề 4

ThS. Nguyễn Xuân Trung

Ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 năm 2012

Thiết kế bài giảng, tập giảng, trình giảng và đánh giá kết quả Chuyên đề 4

Các giáo viên mẫu

Ngày 25 tháng 12 năm 2012

7 g 30’

Đánh giá kết quả Chuyên đề 4

Các giáo viên mẫu

14 g 0’

Bế mạc

 

In bài