Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Kế hoạch hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2014 - 2015; Ban Thường vụ đoàn Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên tháng 3 năm 2015 với những nội dung cụ thể sau:

I. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

          1. Kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong Nhà trường

          2. Xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia Lớp Cảm tình Đảng

          3. Giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị Đoàn bạn

          4. Ra mắt Đội Tình nguyện của Đoàn Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế

            5. Tham gia một số các hoạt động do Thành đoàn Huế tổ chức

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          1. Kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong Nhà trường

          a) Mục đích

          - Kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong Nhà trường

          b) Yêu cầu

          - Các chi đoàn lập danh sách thanh niên đăng ký tham gia Lớp Cảm tình Đoàn.

          - Thời gian đăng ký từ ngày 1 đến hết ngày 14/3/2015 (nộp tại đồng chí Nguyễn Đặng Phước Lâm – phó bí thư Đoàn trường)

          - Thời gian tổ chức Lớp cảm tình Đoàn: 15h 30 ngày 23/03/2015

          - Thời gian tổ chức Kết nạp đoàn viên mới: 16h, ngày 26/03/2015

          - Thanh niên tham gia Lớp Cảm tình Đoàn nhớ mua sẵn 1 cuốn sổ Đoàn viên.

          2. Xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia Lớp Cảm tình Đảng

          a) Mục đích

          - Đoàn trường giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia công tác phát triển Đảng

          b) Yêu cầu

          - Các chi đoàn tổ chức sinh hoạt để xét chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú được tham gia Lớp Cảm tình Đảng.

          - Danh sách giới thiệu phải có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm của lớp

          - Mỗi chi đoàn học sinh được giới thiệu tối đa 02 đoàn viên ưu tú có kết quả học tập từ 7,0 trở lên, tham gia nhiệt tình các hoạt động Đoàn.

          - Thời nộp danh sách từ ngày 1 đến hết ngày 14/3/2015 (nộp tại đồng chí Nguyễn Đặng Phước Lâm – phó bí thư Đoàn trường)

          3. Giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị Đoàn bạn

          a) Mục đích

          - Thiết lập quan hệ với các đơn vị trên để phục vụ cho công tác tuyển sinh của Nhà trường;

          - Trao đổi kinh nghiệm về cách thức xây dựng tổ chức Đoàn và hoạt động động Đoàn.

          b) Hình thức, nội dung giao lưu:

          - Tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa, thể dục – thể thao

          c) Số lượng đơn vị mà Đoàn Trường sẽ giao lưu:

          - Dự kiến sáng 15 tháng 3 năm 2015 sẽ tổ chức giao lưu, kết nghĩa với Đoàn Phường Trường An, Đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đoàn Phân viện Hành chính tại Huế.

          - Giao lưu kết nghĩa với một số Đoàn Trường THPT các huyện.

          d) Thành phần tham gia

          - Các đồng chí trong BCH Đoàn trường cùng các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn CBGV

          4. Ra mắt Đội Tình nguyện của Đoàn Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế

          a) Mục đích của việc ra mắt Đội Tình nguyện:

          - Hướng các hoạt động của Đoàn trường tham gia trực tiếp nhiệm vụ tuyển sinh của Nhà trường;

          - Tạo sân chơi lành mạnh cho các ĐVTN trong Trường;

          - Góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường ra xã hội.

          b) Thành viên Đội Tình nguyện:

          Lực lượng nòng cốt của Đội là cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn trường và các chi đoàn trực thuộc.

          c) Thời gian ra mắt Đội Tình nguyện: (Dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 26/3/2015)

          5. Tham gia một số các hoạt động do Thành đoàn Huế tổ chức (Có kế hoạch cụ thể sau)
           Riêng các hoạt động Đoàn trong Nhà trường như: tổ chức giải cầu lông đôi nam cho các chi đoàn học sinh; tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” cho các chi đoàn học sinh…. sẽ được chuyển sang tháng 4 (nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường).

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: (Có kế hoạch cụ thể sau)

IV. YÊU CẦU

          Đây là những hoạt động thiết thực của Đoàn trường, đề nghị các đồng chí trong BCH Đoàn trường, BCH các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

In bài