Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Giao thông Huế                       
Bảo trì và sửa chữa ô tô

˜ Thời gian đào tạo là 02 năm với người đã tốt nghiệp hoặc chưa đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, là 03 năm với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (01 năm học kiến thức phổ thông).
˜ Hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm tổng kết của 02 môn Toán, Lý ở lớp học cuối cấp tùy theo hệ tuyển, lớp 9 với hệ trung học cơ sở và lớp 12 với hệ trung học phổ thông.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Bảo trì và sửa chữa ô tô

(Auto maintenance and repair)


STT

Tên học phần

Tổng

Tổng

Phân phối

Phân bổ thời lượng dạy học

Số

 số

Chi tiết

(đvht)

Tiết

ĐVHT

LT

TH

HK I

HK II

HK III

HK IV

A

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

345

19

15

4

345

0

 

 

I

Học phần bắt buộc

315

17

13

4

315

0

 

 

1

Giáo dục chính trị

75

5

4

1

75

 

 

 

2

Ngoại ngữ

90

5

4

1

90

 

 

 

3

Tin học

60

3

2

1

60

 

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30

2

2

 

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

60

 

 

 

6

Giáo dục Quốc phòng - an ninh

75

3

2

1

75

 

 

 

II

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần )

30

2

2

 

30

 

 

 

7

1. Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

30

 

 

 

 

2. Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

 

30

 

 

 

 

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

30

 

 

 

B

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

480

29

26

3

150

165

165

 

8

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

75

4

3

1

75

 

 

 

9

Cơ lý thuyết

45

3

3

 

45

 

 

 

10

Kỹ thuật điện

30

2

2

 

 

30

 

 

11

An toàn và môi trường công nghiệp

30

2

2

 

 

 

30

 

12

Kỹ thuật điện tử

30

2

2

 

 

 

30

 

13

Vật liệu cơ khí

30

2

2

 

 

30

 

 

14

Dung sai và kỹ thuật đo

60

3

2

1

 

 

60

 

15

Kỹ thuật nhiệt

30

2

2

 

30

 

 

 

16

Nguyên lý - Chi tiết máy

60

4

4

 

 

60

 

 

17

Sức bền vật liệu

45

3

3

 

 

45

 

 

18

AutoCad

45

2

1

1

 

 

45

 

C

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

540

31

26

5

 

 

30

30

I

Các học phần bắt buộc

480

27

22

5

 

 

 

 

20

Kết cấu động cơ đốt trong

75

4

3

1

 

 

75

 

21

Lý thuyết Ô tô

45

3

3

 

 

45

 

 

22

Nguyên lý động cơ đốt trong

60

4

4

 

 

60

 

 

23

Kết cấu Ô tô

90

5

4

1

 

 

90

 

24

Hệ thống điện động cơ Ô tô

45

3

3

 

 

 

 

45

25

Hệ thống điện thân xe

30

2

2

 

 

 

 

30

26

Bảo dưỡng kỹ thuật - Sửa chữa Ô tô

75

4

3

1

 

 

 

75

27

Đồ án kết cấu Ô tô

60

2

 

2

 

 

 

60

II

Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần )

60

4

4

 

 

 

30

30

28

1. Các Th.bị chuẩn đoán, K.định K.thuật ô tô

30

2

2

 

 

 

 

30

29

2. Điều hòa không khí trên Ô tô

30

2

2

 

 

 

 

30

 

3. Trang bị thủy khí trên Ô tô

30

2

2

 

 

 

30

 

 

4. Điều khiển tự động và đo lường

30

2

2

 

 

 

30

 

D

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

1080

18

 

18

60

60

420

422

I

Các học phần bắt buộc

960

16

 

16

60

60

420

302

30

Thực tập Gò hàn

60

1

 

1

60

 

 

 

31

Thực tập nguội cơ bản

60

1

 

1

 

60

 

 

32

Thực tập động cơ đốt trong

180

3

 

3

 

 

180

 

33

Thực tập động cơ xăng

120

2

 

2

 

 

120

 

34

Thực tập động cơ diesel

120

2

 

2

 

 

120

 

35

Thực tập kết cấu Ô tô

180

3

 

3

 

 

 

180

36

Thực tập hệ thống điện động cơ

120

2

 

2

 

 

 

2

37

Thực tập hệ thống điện thân xe

120

2

 

2

 

 

 

120

II

Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)

120

2

 

2

 

 

 

120

38

1. Thực tập điều hòa không khí trên Ô tô

120

2

 

2

 

 

 

120

 

2. Thực tập thiết bị kiểm định Ô tô

120

2

 

2

 

 

 

120

E

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

240

4

 

4

 

 

 

240

 

Tổng cộng

2685

101

67

34

555

225

615

692

In bài